uutiset / 20.06.2017

Tutkijat: Markkinaehtoisen ja konsulttivetoisen kaupunkisuunnittelun rinnalle asiantuntija- ja asukasyhteistyötä

Vastavalitut kaupunkien ja kuntien valtuustot saavat eteensä vaikeita siirtymäajan tehtäviä. Sosiaali- ja terveysalan irrottaminen kuntatasolta vahvistaa jäljelle jäävien hallinnonalojen asemaa kuntien päätöksenteossa. Erityisesti kaupunki- ja kuntasuunnittelun sekä kaavoituksen merkitys tulee korostumaan.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Itä-Suomen yliopiston rahoittaman hankkeen tutkijat esittävät ”Mitä on laadullinen kaupunkisuunnittelu?” -julkaisussa, että vallitsevan markkinaehtoisen ja konsulttivetoisen kaupunkisuunnittelun rinnalle tarvitaan nyt kaavoituksen asiantuntijoiden sekä asukkaiden osaamisalueet yhdistävää laadullista suunnittelua.

Kaupunkisuunnittelun vuorovaikutteisuutta on lisätty viime vuosina, mutta sen vaikuttavuus on jäänyt vähäiseksi liike-elämän etuja ja sujuvaa yksityisautoilua edistävien rakenteiden, intressien ja sopimusten puristuksissa. Paikkakuntakohtaisesti eriytyvällä laadullisella suunnittelulla voidaan purkaa tätä ristiriitaa ja tavoitella tasapainoa kaupunkien tiivistämisen ja lähiluonnon, asuinalueiden eriytymisen, liikkumismuotojen sekä kaupunkitilan toimivuuden ja kokemuksellisuuden välillä.

Laadullinen kaupunkisuunnittelu uudistaa käsityksiä avoimuudesta ja osallisuudesta. Kaavoitushankkeiden käynnistysvaiheen maankäyttösopimuksista tulee informoida selvästi nykyistä laajemmin. Samoin kuntalaisten suora osallistuminen, jota maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, ei ole riittävää, jos se tulostuu vain kaavalausuntojen ja huomautusten koonnoslistoiksi. Vähähiiliseen kaupunkitalouteen sopeutuminen tulee jatkossa perustavalla tavalla ohjaamaan paikallispoliittisia linjavalintoja.

Määrällisiin kasvutavoitteisiin sitoutuneen kaupunkikehittämisen tilalle tarjotaan suunnitteluajattelua ja -malleja, jotka kestävällä tavalla edistävät paikallista elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Keskuskaupunkien tiivistämiselle tarjotaan ekologisesti mielekkäitä ja monenkeskistä kaupunkirakennetta elvyttäviä vaihtoehtoja, jotka nojaavat laadullisen kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen periaatteisiin.

Julkaisu luettavissa tästä.

Lisätietoja:

Maantieteen professori, Ari Lehtinen, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 372 8373

Yhteiskuntatieteiden tohtori, Ilkka Pyy, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 432 7611

Lisäksi tutkimusryhmään kuuluu Itä-Suomen yliopistolta filosofian maisteri Merja Maukonen, filosofian tohtori Jussi Semi ja hallintotieteiden maisteri Jenna Taajamo.

 

#kaupunkisuunnittelu #tutkimus #tutkimusjulkaisu

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.