uutiset / 18.02.2013

Toimitusjohtaja Kari Välimäen hyvinvointiteesejä

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti
  • Työ on parasta sosiaaliturvaa, sosiaaliturvan aktivoitava
  • Eläkkeelle myöhemmin, lainsäädäntöä muutettava
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on koottava noin 20 kunnalliselle toimijalle
  • Työvoimapolitiikka on kunnallistettava
  • Monikanavainen rahoitus purettava, rahat kuntiin valtionosuuksina

Sosiaali- ja terveyspalveluja uudistettaessa on päästävä irti nykyisistä hallinnollisista ja kuntarajoista. Palvelujen järjestäminen on koottava vahvoille kunnallisille toimijoille. Tavoitteena on noin 20 kuntaa. Sosiaali- ja terveydenhuolto on pidettävä yhdessä. Perus- ja erityistason johtaminen on keskittävä. Monen kanavan rahoitus on purettava siten, että valtion rahavirrat kulkevat kuntien valtionosuuksien kautta. Työvoimapolitiikka on kunnallistettava osana perusteellista kunta- ja palvelurakenneuudistusta, linjaa toimitusjohtaja Kari Välimäki KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia -sarjan kirjassa KAKKUA JAETTAVAKSI (PDF).

Palvelurakenneuudistus edellyttää poliittisen päättäjän ja toiminnasta vastuussa olevan johdon keskinäisten suhteiden selkiyttämistä. Kuntoutus on kytkettävä osaksi palvelujärjestelmää ja lääkehuoltoa sekä maksupolitiikkaa on uudistettava. Työterveyshuolto voidaan palauttaa alkuperäiseen rooliinsa, eli ennaltaehkäisyyn, vasta sitten, kun julkinen terveydenhuolto toimii.

Vastuunkannon vahvistamiseksi koko sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön rakennetta on yksinkertaistettava siten, että palvelujen asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet ovat selkeät. Myös erillislainsäädäntöä on vähennettävä. Rajanvetoa markkinoiden ja julkisen toiminnan välillä on tehtävä uudestaan siten, että järjestämisen ja tuottamisen raja selkiytyy. Kolmannen sektorin palvelutuotanto on turvattava kilpailulainsäädäntöä kehitettäessä. Tähän tarvitaan laajaa yhteistyötä Euroopan unionissa.

Sosiaaliturvajärjestelmämme pitää perustua aktiiviseen työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan. Työllisyysastetta on nostettava. On korostettava työkykyä ja sen käyttöä työkyvyttömyyden sijasta. Työn ensisijaisuuden pitää näkyä myös suhtautumisessa eläkeikään. Eläkkeelle siirtymisikää on nostettava – myös muuttamalla eläkelainsäädäntöä.

Jatkuvat pienimuotoiset organisaatiouudistukset tulevat kalliiksi ja lisäävät kansalaisten eriarvoisuutta. Niiden sijaan tarvitaan rohkeutta tehdä perustavanlaatuisia rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Muutoin sosiaaliturvajärjestelmämme rapautuu.

Lisätietoja: Kari Välimäki, 050-5599177

 

Jaa

 

#Polemia

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.