uutiset / 21.12.2023

Toimeentulotuen tarpeen vähentäminen: taloudellisten vaikeuksien juurisyyt mahdollista tunnistaa

Sosiaalityössä taloudellinen toimeentulo on keskeiseksi asetettu tavoite 64 prosentilla asiakkaista. Yli puolet sosiaalityön ohjausta ja neuvontaa tarvinneista oli tarvinnut myös perustoimeentulotukea, mutta vain 40 prosenttia oli saanut etuutta.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Toimeentulotuen saajilla on usein matala koulutus, kokemuksia heikosta terveydentilasta ja aineellisesta puutteesta. Tutkimuksen perusteella sosiaalityön asiakkaat tai toimeentulotuen saajat eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä. Syvimmät taloudelliset vaikeudet olivat niillä, joilla oli toimeentulovaikeuksien lisäksi vaikeuksia työssä tai koulutuksessa.

Toimeentulotukea ei aina koeta riittäväksi. Riittäväksi perustoimeentulotuen koki 35 prosenttia sitä käyttäneistä. Riittämättömimmäksi koettiin täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jonka käyttäjistä ainoastaan 22 prosenttia koki saamansa etuuden riittäväksi.

Riittämättömyyden kokemus oli myös yhteydessä heikkoon terveydentilaan.

Toimeentulotuen tarpeen vähentämiseksi on tärkeä tunnistaa erilaiset taloudellisen toimeentulon vaikeuksien taustalla olevat syyt ja kohdentaa toimenpiteet tarpeiden mukaisesti.

Toimeentulotuen tarpeen vähentämisessä Kelan ja sosiaalityön välinen toimiva yhteistyö ja tietojen vaihto on välttämätöntä.

Toimeentulotukea ja sosiaalityötä tarvitsevien henkilöiden auttaminen vaatii palvelu- ja etuusjärjestelmältä yhteistä suuntaa ja toimivia yhteistyöjärjestelyjä.

Toimeentulotuen saajien määrä on ollut laskussa vuosina 2021–2022. On kuitenkin vaarana, että vähimmäisturvaan, kuten asumis- ja toimeentulotukeen suunnitellut leikkaukset kääntävät suuntaa. Etuuksien leikkaukset ja heikennykset aiheuttanevat myös painetta hyvinvointialueiden sosiaalityössä olevaan täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen.

Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että laaja ja valtakunnallinen toimeentulotuen asiakkaiden tilanteen selvittäminen olisi tärkeää.

Tutkimus

Tutkimus toteutettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan ja Itä-Suomen yliopiston Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain) -tutkimushankkeessa, jossa tarkasteltiin sosiaalityön ohjauksen ja neuvonnan ja toimeentulotuen tarvetta, asiakkaiden tavoitteita, palvelujen ja etuuksien saamista sekä riittävyyttä.

Hankkeen tutkimusraportti on julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisut-sarjassa. Löydät raportin täältä.

Lisätiedot: Minna Kivipelto, minna.kivipelto@thl.fi

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.