Satu Susanna / UnSplash uutiset / 20.03.2023

Teesejä valtion hallinnon remonttiin: Hallinnon henkilöstöä ja ministeriöiden määrää vähennetään kolmanneksella. Kunnat kansalaisyhteiskunnan päätoimijoiksi.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisusta Rakenteet kuntoon – Ehdotuksia julkisen hallinnon remonttiin nostetaan esiin muun muassa seuraavia teesejä: Keskushallintoa ja ministeriörakennetta on virtaviivaistettava. Hallinnon henkilöstöä ja ministeriöiden määrää voidaan vähentää kolmanneksella. Kunnat kansalaisyhteiskunnan päätoimijoiksi. Maakunnat alueellisten palvelujen järjestäjiksi ja tuottajiksi. Julkinen sektori rakentamaan yhteisiä asiakaspalvelujärjestelmiä ja paikallisia asiakaspalvelupisteitä.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Julkaisun neljä kirjoittajaa, Raimo Ikonen, Timo Kietäväinen, Markku Lehto ja Rauno Lämsä tarkastelevat hallintoa, hallinnon tuottavuutta ja julkisen talouden rakenteita kukin omasta näkökulmastaan. Ikonen kehittelee laaja-alaisille maakunnille itsehallintoa ja päätösvaltaa.

Kietäväinen puolestaan esittää, miten asiakaslähtöisyys voisi toimia julkisessa hallinnossa. Lehto vaatii valtioneuvostolta huomiota strategioiden toimeenpanoon sekä siilojen purkamista ja Lämsä osoittaa mahdollisuuksia julkisen sektorin tuottavuuspotentiaalin hyödyntämiseen useilla rakenneuudistuksilla.

Parempi palvelu vähemmin kustannuksin

Kirjoittajien mukaan Suomessa on löydettävä ratkaisut julkisen talouden 10 miljardin kestävyysvajeen kuromiseksi umpeen tulevien hallituskausien aikana. Myös julkinen hallinto voi parantaa tuottavuuttaan, jos hallintoa uudistetaan nykypäivään. Tätä kehittämistyötä on mahdollista työstää hallinnon siiloja purkamalla. Valtaa jakamalla voidaan ennen kaikkea parantaa palveluja ja antaa yhteiskunnalle merkittäviä kehitysimpulsseja.

Julkaisussaan kirjoittajat tarjoilevat ajatuksia, joissa poliittista johtajuutta vahvistetaan ja yksinkertaistetaan. Kokonaisuus hakee ratkaisuja 1) keskushallinnon selkiyttämiseen ja liian sektoroituneeseen ministeriöjärjestelmään, 2) resurssien joustavampaan ja tehokkaampaan käyttöön, 3) läheisyysperiaatteen toteuttamiseen hallinnossa ja 4) julkisen hallinnon tuottavuutta parantaviin toimiin.  Julkaisu on toteutettu Keskitien säätiön tuella.

Voit lukea koko Julkaisun täältä.

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.