uutiset / 26.03.2018

Täältä löytyvät parhaat kuntien kotisivut…

Hailuodon, Inkoon ja Punkalaitumen kuntien sekä Kalajoen, Kauhavan, Kuopion, Lappeenrannan ja Turun kaupunkien kotisivut ovat käyttäjälähtöisiä ja toimivia, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisusta ”Arvio kuntien kotisivuista”. Selvityksessä tarkastellaan kuntien kotisivujen toimivuutta sidosryhmien näkökulmasta.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kunnan imagon ja maineen kannalta on olennaista arvioida millaisen kuvan kunnasta verkkosivujen kautta saa. Tunnusomaista toimiville kotisivuille on käyttäjälähtöisyys, ajankohtaisuus ja eri kohderyhmien huomiointi. Navigoinnin tulisi olla selkeästi rakennettu ja sivuilla liikkumisen helppoa. Käytetyn grafiikan tulisi olla monipuolista, tukea viestintää ja parhaimmillaan toimia sisällöllisesti täydentävänä. Esittelyvideot ovat oiva tapa viestiä, millainen kunta on, mikä on kunnalle tunnusomaista ja miksi sinne kannattaisi muuttaa tai matkustaa.

Kuntakoosta riippumatta kotisivujen huomattavia kehityskohteita ovat mm. mobiilinäkymän toimimattomuus, grafiikan huonolaatuisuus sekä tekstin epäselvyys sivuilla. Lisäksi pitkät päivittämistauot ja hankala navigointi vaikuttivat sivujen pisteytykseen. Myös sosiaalista mediaa voisi hyödyntää monipuolisemmin tiedottamisessa ja omintakeisen kuntabrändin luomisessa.

Selvitys perustuu 294 kunnan kotisivujen arviointiin. Sivut pisteytettiin eri osa-alueiden mukaan: sivustojen otsikot tunnuslauseineen ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, navigointi sivuilla ja kunnan perustietojen löytyminen, ajankohtaisuus, verkkotekstin rakenneanalyysi sekä graafisen yleisilmeen katsaus.

Kaikki Suomen kunnat, Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta, luokiteltiin kuntakoon mukaan kolmeen eri kokoluokkaan. Kokoluokat olivat: alle 10 000 asukasta, 10 000–49 999 asukasta, yli 50 000 asukasta.

Selvitys luettavissa tästä.

Lisätietoja: Jasmin Penttinen, jasmin.penttinen@gmail.com. 

#kotisivut #kunnat #verkkoviestintä

2 kommenttia

  1. Kuntien ja suurten yritysten sivustojen ongelmana on ollut valtava määrä sisältöä ja hyvinkin erilaiset kävijät – tai oikeammin kävijöiden erilaiset tarpeet.

    Nyt ei enää tavoitella mahdollisimman laajaa sivustoa ja ikään kuin kilpailla sisällön määrällä. Kävijöiden miellyttäminen ja auttaminen on tärkeämpää. Siinä käytettävyys ja ulkoasun merkitys korostuu.

    Jutussa mainitun Hailuodon ja myös Muhoksen kunnan sivustoilla panostettiin ensin siihen ”tylsään” osaan, jossa sisältö arvioitiin ja jäsenneltiin ennen muuta suunnittelua. Vasta sen jälkeen graafinen ulkoasu ja sisällön taitto saadaan tukemaan sisältöä.

    Jospa nämä hyvät esimerkit ja jutut auttaisivat kaikkia oivaltamaan, miten tärkeää laadukas suunnittelu on. Laatu kannattaa aina!

  2. Punkalaidun ei ole genetiivi vaan Punkalaitumen.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.