uutiset / 07.08.2015

Nykyisen hallituksen ministerit arvioidaan kyvykkäämmiksi kuin edellisen Stubbin hallituksen

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Vajaa kolmannes (31 %) suomalaisista arvioi, että nykyisen hallituksen ministerit ovat kyvykkäämpiä kuin Stubbin hallituksen ministerit käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Yksi seitsemästä arvioi, että Stubbin hallituksen ministerit olivat kyvykkäämpiä.(KYSYMYS TAUSTAMUUTTUJITTAIN LIITTEESSÄ.)

Tutkimuksessa vastaajat ottivat kantaa Sipilän hallituksen ministerivalintoihin verrattuna edelliseen Stubbin hallituksen ministerilistaan. Suomalaisilla ei ole yksimielistä näkemystä asiasta. Kolmannes (33 %) ei näe eroa nykyisen ja edellisen hallituksen ministerien kyvykkyydessä.

Hallitus-oppositioasetelma heijastuu arvioissa. Hallituspuolueiden kannattajista lähes joka toinen (45 %) arvioi, että Sipilän hallituksen ministerit ovat kyvykkäämpiä ja reilu neljännes (27 %) katsoo, että ministerien kyvykkyydessä ei ole eroja. Oppositiopuolueiden kannattajille on leimallista arvioida, että ei ole eroja nykyisen ja edellisen hallituksen ministerien kyvyissä (42 %).

Etenkin keskustan (57 %) ja perussuomalaisten (50 %) kannattajat liputtavat Sipilän hallituksen ministerien puolesta. Kokoomuksen kannattajista sen sijaan kaksi viidestä (38 %) arvioi, että ministerien kyvyissä ei ole eroja. Viimemainittu tulos on sikäli ymmärrettävä, että nykyisessä ja edellisessä hallituksessa kokoomuksella on samoja henkilöitä ministereinä. Vihreiden kannattajat poikkeavat muista siinä, että heistä enemmän kuin kaksi viidestä (42 %) arvioi Stubbin hallituksen ministerit kyvykkäämmiksi kuin nykyisen hallituksen.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 5.-11.6 2015. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.001. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087

 

Jaa

 

#gallup #kansalaiset

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.