uutiset / 28.02.2020

Miksi työllistyminen ei ole tavoitteena työllistämispalveluissa?

Vates-säätiön tutkijan Anne Kallion mukaan riittämätön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja heikko palveluun ohjaus johtavat siihen, että työllistymistä ei pidetä realistisena tavoitteena työllistämispalveluiden asiakkaille.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Vates-säätiö on 28.2.2020 julkistanut tuloksia tutkimushankkeestaan Kuntien työllistämispalvelut – elinvoiman vahvistamista vai sosiaalipalvelua? Tutkimuksen aineistona on 32 asiantuntijahaastattelua ja 10 kokemusasiantuntijatarinaa viideltä eri case-paikkakunnalta. Tässä aineistossa toistui havainto, että kunnat ohjaavat työllistämispalveluihin ensisijaisesti pisimpään työttömänä olleita vähentääkseen kunnan lakisääteisiä työmarkkinatukiosuuksia.

Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin kysely, johon saatiin 168 vastausta työllistämisen parissa toimivilta asiantuntijoilta. Kyselyyn vastanneista vain 5,5% piti työllistymistä realistisena tavoitteena asiakkaalle.

Taustalla vaikuttaa muun muassa heikko palveluun ohjaus, jonka seurauksena palveluissa olevat ihmiset tarvitsevat pitkäkestoisempaa ja kokonaisvaltaisempaa tukea työllistymiseensä.

Lähes viidesosa työllistämisen parissa toimivista asiantuntijoista mainitsi oman työnsä tärkeimmäksi tavoitteeksi asiakkaan elämänlaadun ja hyvinvoinnin lisäämisen mutta ei työllistymistä. Useat kyselyyn vastanneet asiantuntijat mainitsivat asiakkaan kuntouttamisen tai toiseen palveluun ohjaamisen työnsä päätavoitteeksi.

Vates-säätiön tutkimushankkeessa tarkasteltiin työllistämispalveluiden organisoimista kuntanäkökulmasta sekä työllistämisyksiköiden toimintamalleja ja ohjauskäytäntöjä. Hankkeen rahoitti Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS.

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS julkaisee tutkimusraportin keväällä 2020.

 

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.