uutiset / 12.07.2016

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus) kyky hoitaa maamme asioita seuraavan kolmen vuoden aikana eduskuntavaaleihin 2019 saakka on erittäin tai melko hyvä.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Noin viidennes (21 %) suhtautuu asiaan neutraalisti (ei hyvä eikä huono). Kaksi viidestä (42 %) epäilee maan hallituksen taitoja hoitaa maan asioita.

Usko maan hallituksen pätevyyteen on vähentynyt vuoden aikana tuntuvasti. Suhtautuminen on muuttunut käänteiseksi. Nyt kaksi viidestä epäilee maan hallituksen kykyä hoitaa maan asioita, kun vuosi aiemmin vain reilu neljännes oli epäuskoinen. (Koko tutkimus pdf-tiedostona: Luottamus hallitukseen ja oppositioon )

Puoluekanta heijastuu arvioissa maan hallituksen pätevyydestä. Enemmistö hallituspuolueiden kannattajista (67 %) arvioi hallituksen kyvyn hyväksi. Vain yksi kymmenestä on epäuskoinen. Oppositiopuolueiden kannattajista enemmistö (66 %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maan asioita on erittäin tai melko huono.

Suhtautuminen oppositioon on ennallaan

Kovin hyvin ei pärjää myöskään oppositio kyvyssä tarjota vaihtoehtoja maan hallitukselle.  Vain reilu viidennes (21%) uskoo opposition kyvyn haastaa hallitusta erittäin tai melko hyväksi. Kaksi viidestä (41 %) epäilee avoimesti opposition kyvykkyyttä tarjota vaihtoehtoja. Suhtautuminen oppositioon ei ole kuitenkaan muuttunut viimeksi kuluneen vuoden aikana, kuten maan hallituksen osalta on tapahtunut.

Merkillepantavaa tuloksissa on se, että alle puolet (47 %) oppositiopuolueiden kannattajista luottaa opposition kykyyn tarjota vaihtoehtoja maan hallitukselle. Suurimman oppositiopuolueen SDP:n kannattajista niukka enemmistö (55 %) uskoo opposition kykyihin. Vihreiden kannattajista oppositioon luottaa kaksi viidestä (40 %). 

Vain reilu neljännes uskoo, että hallitus hajoaa ennen aikojaan

Uskoa maan hallituksen toimintakykyyn selvitettiin tutkimuksessa myös asenneväittämällä. Enemmistö (55 %) suomalaisista torjuu ajatuksen, että uusi hallitus hajoaa ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Reilu neljännes (29 %) on epäuskoinen ja arvioi hallituksen hajoavan.
 
Mielipiteet ovat muuttuneet vain hieman vuoden takaisesta. Viime kesänä noin neljännes (24 %) ja nyt reilu neljännes (29 %) uskoi, että hallitus hajoaa ennen aikojaan.
 

Valtaosa keskustan (90 %), kokoomuksen (90 %) ja perussuomalaisten (68 %) kannattajista luottaa siihen, että hallitus on toimintakykyinen vuoteen 2019 saakka. Oppositiopuolueiden arviot hajoavat. Lähes joka toinen (47 %) uskoo hallituksen hajoamiseen. Kaksi viidestä (39 %) opposition kannattajasta arvioi hallituksen istuvan koko loppuvaalikauden ajan.

Kahtia jakautunut kansa

Uskoa opposition kykyihin selvitettiin tutkimuksessa erillisellä kysymyksenasettelulla. Suomalaiset jakaantuvat kahtia siinä, millaisia päätöksiä tehtäisiin, jos oppositiopuolueet tai osa niistä olisi mukana maan hallituksessa. Kaksi viidestä (40 %) uskoo, että päätökset parantuisivat, jos oppositiopuolueet tai osa niistä olisi mukana hallituksessa. Saman suuruinen joukko (42 %) tyrmää ajatuksen.
 
Puoluekanta selittää suhtautumista opposition kykyihin maan hallituksessa. Hallituspuolueiden kannattajat torjuvat sen, että päätökset paranisivat. Oppositiopuolueiden kannattajat puolestaan uskovat, että päätökset olisivat nykyisiä parempia.
 
Päättäjät voivat puolustautua kritiikiltä vedoten resurssien tai ylipäätään reaalisten ratkaisuvaihtoehtojen puutteeseen. Onko tämä perustelu pätevä vai onko ongelmissa peremmältään kyse päättäjien kyvyttömyydestä.
 
Väite ”nykyisen hallituksen päättäjiä syyllistetään suotta päätöksistä, joita he tiukoissa tilanteissa ja ristiriitaisten odotusten vallitessa joutuvat tekemään ”jakaa kansan kahtia. Lähes joka toinen (46 %) ymmärtää päättäjien reunaehtojen raakuuden. Käytännössä saman suuruinen joukko (43 %) ei anna armoa ja torjuu väittämän.

Hallitus onnistunut parhaiten turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa – heikoiten työllisyydessä, koulutuksessa ja taloudessa

Keskimäärin kansalaisista noin neljännes on tyytyväinen maan hallituksen toimiin eri asioissa ja kaksi viidestä tyytymätön. Reilu neljännes arvioi hallituksen onnistuneen eri asioissa jollakin tavoin, vaikkakin kompuroiden. Tutkimuksen osana selvitettiin hallituksen onnistumisesta eri asioissa. Vastaajien tuli antaa arvio hallituksen onnistumisesta kaikkiaan 11 eri asiassa.
 
Kansalaiset säästelevät hyviä arvosanoja. Hallitus saa kuitenkin näkyvässä määrin tunnustusta kahdessa asiassa. Lähes joka toinen (46 %) antaa hallitukselle erittäin tai melko hyvän arvosanan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Vain vajaa viidennes (18 %) ajattelee hallituksen epäonnistuneen.
 
Hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa kiittelee enemmän kuin kolmannes (37 %) väestöstä. Käytännössä saman suuruinen joukko (36 %) antaa hallitukselle huonoja arvosanoja.
 
Enemmistö kansalaisista arvioi maan hallituksen onnistuneen heikosti kolmessa asiassa. Näitä ovat työllisyys (55 %), koulutukseen ja sivistykseen liittyvät asiat (56 %) sekä maan taloudellinen tila (52 %). Näissä asioissa hyviä arvosanoja saa etsiä suurennuslasin avulla.
 
Merkittävän paljon tyytymättömyyttä kohdentuu hallituksen toimiin myös sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa (47 %). Ainoastaan viidennes (20 %) kiittelee maan hallituksen toimia sote-asioissa.
 
Kansalaisten suhtautumisesta hallituksen kertoo myös se, miten hallitus on onnistunut vastaajien itsensä ja heidän perheidensä tarpeiden huomioonottamisessa. Tässä asiassa tyytyväisiä löytyy viidenneksen (19 %) verran ja tyytymättömiä on kaksi viidestä (40 %). Kolmannes (32 %) arvioi hallituksen onnistuneen tässä asiassa jotenkuten (ei hyvin, ei huonosti).
 
Sukupuolten väliset erot näkyvät siten, että miehet antavat maan hallitukselle eri asioissa pääsääntöisesti hieman parempia arvosanoja eri asioissa kuin naiset. Myös aiemmissa tutkimuksissa on näkynyt se, että hallituksen toimet ovat olleet enemmän miesten kuin naisten mieleen.
Koko tutkimus ladattavissa täältä: Luottamus hallitukseen ja oppositioon
 
Tutkimuksen toteutus
KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen aineiston on koonnut TNS Gallup Oy Gallup Kanavalla 3.9.6 2016. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.035. Vastaajat edustavat maamme 18 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
 
Lisätietoja: Antti Mykkänen, 0400570087
#gallup #hallitus #oppositio #puolueet

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.