uutiset / 06.06.2017

Kysely: Facebook on tutkijoiden suosima somekanava

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämän kyselyn mukaan Facebook on käytetyin sosiaalisen median sovellus tutkijoiden keskuudessa. Kysely lähetettiin 360 tutkijalle ja siihen vastasi 95 henkilöä. Kyselyn avulla selvitettiin sosiaalisen median käyttöä, mielipiteitä sosiaalisesta mediasta sekä ennusteita tulevaisuuden somemuutoksista.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kyselyyn vastanneet tutkijat käyttävät sosiaalista media eniten uutisten ja ajankohtaisten asioiden selaamiseen, oman sisällön jakamiseen sekä verkostoitumiseen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. Työtehtäviin sosiaalista mediaa käytetään ajallisesti vähemmän kuin henkilökohtaiseen käyttöön. Tutkijat viettävät sosiaalisessa mediassa kerralla melko vähän aikaa, sillä 44% tutkijoista vastasi olevansa sosiaalisessa mediassa 5-10 minuuttia kerralla.

Kyselyssä tarkasteltiin myös tutkijoiden mielipiteitä sosiaaliseen mediaan liittyvien väittämien avulla. Moni tutkija koki sosiaalisen median helpoksi viestintävälineeksi (Melko samaa mieltä 39%, Täysin samaa mieltä 24%). Toisaalta kuitenkin melko moni oli melko samaa mieltä (26%) tai täysin samaa mieltä (15%) siitä, että tarvitsee vielä harjoittelua sosiaalisen median käytössä.

Sosiaalisen median käytöstä pidetään melko paljon (Melko samaa mieltä 30%, Täysin samaa mieltä 30%) ja moni tutkija kokee sosiaalisen median hyödyllisenä (Melko samaa mieltä 39%, Täysin samaa mieltä 26%). Sosiaalisen median kautta tutkijat pitävät yhteyttä toisiin tutkijoihin ja luovat ammattilaisverkostoja. Merkittävänä huomiona kyselystä nousi esille, että tieteellinen keskustelu ei ole yleistä sosiaalisessa mediassa (Jokseenkin eri mieltä 40%). Moni (55%) tutkija ei myöskään halua mainostaa maksetulla mainoksella omaa tutkimustaan sosiaalisessa mediassa.

Kyselyssä tarkasteltiin myös sosiaalisen median tulevaisuuden näkymiä. Kyselyyn vastanneet tutkijat ennustivat sosiaalisen median käytön arkipäiväistyvän edelleen ja sosiaalisen median kanavien kasvavan entisestään. Tutkijoiden toiveena oli lisäksi saada sosiaalisesta mediasta kriittisempi keskustelukanava.

Kyselyn ja julkaisun toteutti Kunnallisalan kehittämissäätiön viestintä- ja tutkimusassistentti, VTK Veera Värtinen. Hän on tutkinut myös pro-gradu tutkimuksessaan sosiaalisen median käyttöä.

Julkaisu luettavissa tästä.

Lisätiedot:

Tutkimusasiamies, Veli Pelkonen, 0400 815527

Viestintä- ja tutkimusassistentti Veera Värtinen, 0400 720 874

#julkaisu #sosiaalinen media #tutkijat

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.