uutiset / 14.03.2011

Kunnat verouudistuksen maksajina? – lasku yli 2 miljardia

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Verotuksen kehittämistyöryhmän ehdotukset vähentäisivät kuntien verotuloja n. 2,1 miljardia euroa, josta tuloverotuksen keventäminen 560 miljoonaa euroa ja yhteisöveron tuoton siirtäminen kunnilta valtiolle 1550 miljoonaa euroa. Suurimpia häviäjiä olisivat Porvoo, Kokkola, Espoo, Oulu ja Helsinki.

Verotyöryhmän esityksen suurimmat häviäjät ovat kaupunkeja, joissa yhteisöverojen tuotot ovat kaikkein suurimmat. Porvoon, Kokkolan, Espoon, Oulun ja Helsingin verotulot vähenisivät lähes 10 prosenttia.

Tuloverotuksen keventäminen kaikilla tulotasoilla kaventaisi väistämättä kuntien veropohjaa, koska kunnallisverosta tehtävät vähennykset kasvaisivat. Verotuloja menettäisivät eniten kunnat, joissa on paljon pienituloisia, ja vähiten kunnat, joissa on paljon suurituloisia.

Ns. Hetemäen verotyöryhmä toivoo, että kunnat paikkaisivat verotulojen menetykset kiinteistöverotusta kiristämällä. Tavoitteena on kiinteistöveron tuoton kasvattaminen 50 prosentilla. Kiinteistöveron nousun tuotoksi arvioidaan 600 miljoonaa euroa. Kasvu on epävarmaa, sillä päätökset tekevät kunnat itse. Verotyöryhmä haluaisi kannustaa toteuttamaan kiinteistöveron korotukset kuntien verotulojen tasausjärjestelmää uudistamalla.

Verotyöryhmän mielestä valtion tulisi kompensoida yhteisöveron kuntaosuuden poiston aiheuttamat verotulomenetykset kunnille niiden valtionosuuksia lisäämällä. Tämä saattaa lisätä merkittävästi kuntien tulojen riippuvaisuutta valtion päätöksistä. Koska verotyöryhmän ehdotusten kunnallistaloudelliset vaikutukset poikkeavat huomattavasti eri kunnissa (katso liitekuva), olisi tarkasti pohdittava mallia, millä verotulojen menetykset kunnille korvattaisiin.

Hetemäen verotyöryhmä esittää tuloveron alentamista kaikilla tulotasoilla, arvonlisäveron molempien alennettujen verokantojen ja vakioverokannan nostamista sekä monien valmisteverojen kiristämistä. Yritys- ja pääomaverotuksessa painopistettä olisi siirrettävä yritysten verotuksesta omistajien verotukseen. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta olisi siirrettävä kokonaan valtiolle.

Lisätietoja: Pasi Holm, toimitusjohtaja, Pellervon taloustutkimus PTT, 050-3747462,

Jaa

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.