uutiset / 19.12.2016

Kunnat somessa – ohipuhumista keskustelun sijaan

Luottamushenkilöiden ensisijainen kiinnostus näyttää kohdistuvan somen käyttöön henkilökohtaisena mediana.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kunnat ovat sosiaalisessa mediassa, mutta ne eivät toimi sosiaalisen median viestintäkulttuurin mukaisesti, käy ilmi HT Torsti Hyyryläisen ja FM Sofia Tuiskun tutkimuksesta ”Sosiaalisesta mediasta ratkaisuja paikalliseen vaikuttamiseen”, joka julkaistiin KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus -sarjassa.

Kuntien käyttäytyminen on seurausta palvelukunnan myötä omaksutusta perinteestä, mutta myös kuntaorganisaatioiden keskeisten kuntapäättäjien enemmistön kyvyttömyydestä ja haluttomuudesta ottaa sosiaalinen media ja sen toimintatavat osaksi kunnan strategista kehittämistä.

Toistaiseksi paikallisten päätöksentekijöiden keskuudessa on aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä liian vähän. Luottamushenkilöiden ensisijainen kiinnostus näyttää kohdistuvan somen käyttöön henkilökohtaisena mediana. Poliitikot keskittyvät pääasiassa oman poliittisen identiteetin ja omien ajatusten viestimiseen yleisölle. Todellinen vuorovaikutus kuntalaisten kanssa jää somen avoimilla foorumeilla vähäiseksi. Kunnissa sosiaalinen media onkin typistynyt yhdensuuntaiseksi viestinnäksi – ohipuhumiseksi keskustelun sijaan.

Kuntien tehtävänä olisi paikallistaa muutos paremmin hallittavaksi, eli tehdä taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen muutoksen monimutkaiset vaikutukset paikallisesti ymmärrettäviksi ja tartuttaviksi. On perusteltua kehittää edelleen perinteisen median, paikallisten sanomalehtien ja paikallisradioiden, sekä sosiaalisen median eri muotojen välistä vuorovaikutusta. Kunnissa voitaisiin koota omaan portaaliin hajallaan olevat sosiaalisen median välineet. Koneälyä tulisi käyttää apuna moninaisten keskustelujen kokoamisessa ja ryhmittelemisessä esimerkiksi osana kuntien strategiaprosesseja.

Tarkastelun kohteina olivat Kouvolan, Mikkelin ja Seinäjoen kaupunkien paikallisten päättäjien sekä kansalaisten keskinäinen viestintä sosiaalisessa mediassa ja verkon avoimilla foorumeilla. Aineistona käytettiin verkossa olevaa dokumentaatiota, kaupunkiorganisaatioiden verkkosivuja ja muita sosiaalisen median julkaisuja sekä toimijoiden blogikirjoituksia. Kaupunginvaltuutetuille tehtiin kysely, analysoitiin strategia-asiakirjoja sekä tehtiin neljä teemahaastattelua. Tavoitteena oli myös pohtia kuntien uutta roolia mediayhteiskunnassa ja hahmotella mahdollisia kehittämislinjoja.

Lisätietoja: HT Torsti Hyyryläinen 0443085322.

#paikallishallinto #some #viestintä

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.