uutiset / 04.06.2020

Kunnan johtoon päätoimisia tai osa-aikaisia luottamushenkilöitä – pormestarimallille ei suosiota

37 % vastaajista on sitä mieltä, että kuntien johtoon tarvitaan päätoimisia tai osa-aikaisia luottamushenkilöitä, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kuntajohtamistutkimuksesta. Sen sijaan pormestarimallin kannatus on edelleen vähäinen. Noin 10 % kannattaa suoralla kansanvaalilla valittavaa pormestaria ja vain 6 % mallia, jossa kunnanvaltuusto valitsee pormestarin. Pormestarimallin kannatus ei ole juurikaan noussut kahdenkymmenen vuoden aikana.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Päätösvalta kuntien omien toimielinten käsissä – kuntajohtaja vahvin vallankäyttäjä

Kunnan päätösvallan uskotaan tulevaisuudessa olevan vankasti kunnan omien viranhaltijoiden ja toimielinten kuten kunnanhallituksen käsissä. Ulkopuolisten sidosryhmien kuten ammatti-, henkilöstö- tai kansalaisjärjestöjen valta nähdään vähäiseksi. Hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat näkevät kunnanjohtajan selvästi vahvimpana vallankäyttäjänä.

Tällainen on hyvä kuntajohtaja

Hyvällä kuntajohtajalla on kykyä toimia erilaisten sidosryhmien kanssa sekä sietää painetta ja epävarmuutta. Hänellä on ongelma- ja ristiriitatilanteiden hallintaitoja, vuorovaikutustaitoja, sekä esiintymis- ja viestintätaitoja. Hänen on osattava johtaa voimavaroja ja taloutta, pystyttävä visiointiin ja strategiseen johtamiseen sekä muutoksen johtamiseen. Eritysalojen, kuten teknisen tai hyvinvointisektorin osaamisen taidoille on vähiten kysyntää.

Maakunnalle halutaan antaa vastuuta palvelujen järjestämisessä

Kuntaa pidetään tulevaisuudessakin tärkeänä lähipalveluiden järjestäjänä. Maakunnalle halutaan kuitenkin antaa lisää vastuuta. Kaksi kolmesta katsoo, että maakunta olisi sopivin järjestämään ammatillisen koulutuksen, palo- ja pelastustoimen sekä erikoissairaanhoidon. Etenkin pienten kuntien vastaajat olisivat valmiita antamaan maakunnille palveluvastuita, sen sijaan yli 50 000 asukkaan kaupunkien vastaajat haluavat pitää palvelut omissa käsissään. Kuntajohtajista jopa 35 % olisi valmis antamaan erikoissairaanhoidon valtion tehtäväksi.

Julkaisu luettavissa tästä.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus toteutettiin Webropol-kyselynä. Tutkimusaineisto on koottu 7.3.–27.4.2020. Vastauksia saatiin 442, joista kuntajohtajia 97, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajia 97, OAJ:n luottamushenkilöitä 114 ja muiden henkilöstöjärjestöjen luottamushenkilöitä 134.

Lisätietoja: Professori Arto Haveri, 040-1904020.

#gallup #kuntajohtaminen #kysely #mielipide #tutkimus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.