uutiset / 10.07.2021

Kansalaisten luottamus päättäjiin on lisääntynyt

Enemmistö kansalaisista luottaa erittäin tai melko paljon kotikunnan (59 %) ja valtakunnallisiin päättäjiin (51 %), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Oman maakunnan päättäjiin luottaa vajaa puolet (44 %) ja Euroopan unionin päättäjiin kaksi viidestä (39 %).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Merkille pantavaa on se, että luottamus päättäjiin kaikilla tasoilla on lisääntynyt keväästä 2017 selvästi. Voimakkaimmin luottamus on kasvanut valtakunnallisiin päättäjiin (33 % -> 51 %), mutta myös Euroopan unionin päättäjiin (25 % -> 39 %), oman maakunnan päättäjiin (31 % -> 44 %) ja oman kunnan päättäjiin (52 % -> 59 %).

Puoluekanta on yhteydessä luottamusarvioihin. SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien luottamus kohdentuu voimakkaasti valtakunnan tason päätöksentekijöihin. Tämä selittyy sillä, että puolueet ovat hallituksessa. Keskustan tukijat eivät ole aivan yhtä vakuuttuneita.

Perussuomalaisten kannattajat eivät luota etenkään valtakunnan ja Euroopan unionin päättäjiin. Myös kotikunnan ja maakunnan päättäjien toiminta arveluttaa. Heille ei kelpaa päätöksenteko oikeastaan millään tasolla.

Kokoomuksen tukijat luottavat keskimäärää enemmän päättäjiin kaikilla tasoilla. Kokoomuksen kannattajat antavat arvoa etenkin kotikunnan päättäjille. Keskustan kannattajat antavat suitsutusta oman kotikunnan ja maakunnan päättäjille. Luottamus Euroopan unionin päättäjiä kohtaan on ainakin osaksi kateissa.

Nuoret, 18–30-vuotiaat, suhtautuvat päättäjiin ymmärtäväisemmin kuin varttuneemmat ikäluokat. Ero on suuri etenkin, kun tarkastellaan suhtautumista Euroopan unionin päätöksentekijöihin. Nuorista enemmistö (53 %) luottaa EU-päättäjiin, ikääntyneempien keskuudesta luottavaisia löytyy vain reilun kolmanneksen verran.

Maaseutumaisissa kunnissa luotetaan keskimäärää enemmän oman kotikunnan päätöksentekijöihin ja keskimäärää vähemmän Euroopan unionin päättäjiin. Luottamus valtakunnan ja Euroopan unionin päätöksentekijöihin keskimäärää voimakkaampaa pääkaupunkiseudulla.

Lue koko tutkimusosio.

Tutkimuksen taustatiedot. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 18. –23.6 2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1027. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400 570 087.

#gallup #kansalaiskysely #kansalaistutkimus #kysely #luottamus #päättäjät

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.