uutiset / 04.06.2009

KAKS:ltä vajaa miljoonaa euroa kuntatutkimukseen

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

 

KAKS (Kunnallisalan kehittämissäätiö) kohdensi viime vuonna noin miljoona euroa (yhteensä 958 466 euroa) euroa kunnallisalan tutkimukseen ja kehittämiseen.

17 tutkijaa sai säätiöltä apurahan ja säätiö myönsi rahoituksen viiteen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen.

Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS) tukee taloudellisesti kuntia palvelevaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä jakaa apurahoja.

Säätiö perustettiin vuonna 1990. Peruspääoman lahjoitti Suomen Kunnallisliitto. Täysin itsenäisen säätiön toiminta rahoitetaan pääoman sijoitustuotoilla.

Tällä hetkellä mm. yli 70 tutkijaa tekee väitöstyötä säätiön 1-3 vuoden mittaisen väitöstyöapurahan turvin. Lisäksi säätiö rahoittaa päärahoittajana noin 15 tutkimushanketta. Hallinnassaan olevista nimikkorahastoista säätiö myöntää lisäksi vuosittain apurahoja lisensiaatti- tai gradutyötään tekeville opiskelijoille.

Säätiöllä on oma tutkimusjulkaisusarja, Polemia – julkaisusarja sekä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä asiakaslehti Polemiikki.

Lisätietoja antavat:

asiamies Antti Mykkänen, (09) 6226 5720

tutkimusasiamies Veli Pelkonen, (09) 6226 5740

LIITE

KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN RAHOITUS 1.1.-31.12.2008

TUTKIJA – APURAHAT 127 000 €

VTM Ismo Pohjantammi, Helsingin yliopisto
Maakunnalliset poliittiset ja funktionaaliset edustusperiaatteet
Yksivuotinen tutkija-apuraha, 18000 €

LL Heli Väntsi, Tampereen yliopisto
Päätös potilaan ottamisesta erikoissairaanhoidon sairaalaan
Yksivuotinen tutkija-apuraha, 15500 €

YTM Sanna Laulainen, Kuopion yliopisto
Strateginen kumppanuus kunnallisissa vanhuspalveluissa – työntekijät arjen selviytyjinä ja aktiivisina organisaatiokansalaisina
Yksivuotinen tutkija-apuraha, 16500 €

HM Heli Kuittinen, Joensuun yliopisto
Kaikki muu on halvempaa kuin huostaanotto –lastensuojelun avohuollon oikeudellinen arviointi ja tehokas toimeenpano
Kaksivuotinen tutkija-apuraha, 32000 €

OTK Kyösti Tornberg, Lapin yliopisto
Kuntajako – oikeudellinen tutkimus
Kaksivuotinen tutkija-apuraha, 30000 €

YTM Johanna Hietamäki, Jyväskylän yliopisto
Lastensuojelutarpeen selvityksen ohjelmateoria ja asiakasvaikutukset
Yksivuotinen tutkija-apuraha, 15000 €

MATKA-APURAHAT 3500 €

Ulla Isosaari
European Health Association konferenssi Ateenassa
Matka-apuraha 1500 €

Pauliina Lehtonen
Tutkijavierailu Buenos Aires, Torcuato di Tellan yliopisto, Argentiina
Matka-apuraha 2000 € euroa

KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN HALLINNASSA OLEVISTA RAHASTOISTA MYÖNNETYT APURAHAT 19 200 €

Suomen Kunnallisliiton rahaston apurahat:

Katja Sorri, Jyväskylän yliopisto
Uudistua vai mukautua – yhteiskunnallinen uudistus ja sen johtaminen – lis. työ
4000 €

Saara Nyyssölä, Helsingin yliopisto
Kilpailuttaminen ja johtaminen yleishyödyllisissä yhteisöissä – lis. työ
4 000 €

Artturi Hiidenheimon rahaston apuraha:

Heidi Niemi, Tampereen yliopisto
Kunnan oikeudellinen velvoite työttömän henkilön työllistymisen tukemisessa – lis. työ
4000 €

Mikko Jokelan rahaston apurahat:

Juha Torvinen, Rovaniemen amk
Työkierto Ranuan kunnan teknisissä palveluissa – pro gradu työ
1200 €

Henna Vuorenmaa, Tampereen yliopisto
Terveyspalvelujen ulkoistaminen – pro gradu työ
1200 €

Jalo Lahdensuon rahaston apuraha:

Marko Niemi, Jyväskylän yliopisto
Kuntien sopeutuminen taloudellisiin shokkeihin lyhyellä aikavälillä – pro gradu työ
1200 €

Aarne Eskolan rahaston apuraha:

Henna-Riikka Katara, Turun yliopisto
Palvelurakenteiden uudistamisesta hyvinvointivaltion muutokseen – kuntalaisten ja kunnanjohtajien mielipiteiden vertailua – pro gradu työ
1200 €

Paavo Pekkasen rahaston apuraha:

Juha Kontkanen, Joensuun yliopisto
Julkisten hankintojen lainsäädäntö – pro gradu työ
1200 €

Hallintososionomien rahaston apuraha:

Seija Mäenpää, Lapin yliopisto
Strategian käyttöön vieminen – Tapaustutkimus Oulun konttori – pro gradu työ
1200 €

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET 405 500 €

Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetun ympäristön tdk
Vesihuollon ylikunnallinen yhteistyö – tutkimushanke
70 000 €

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
Kuntatalous ja verouudistus – hanke
45 000 €

Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus, Poliittisen historian laitos
Mediajulkisuuden agenda vuoden 2008 kuntavaaleissa
14 500 €

Lönnrot – instituutti, Oulun yliopiston maantieteen laitos ja Suomen Aluetutkimus FAR
Suomen toteutunut ja ennakoitavissa oleva aluekehitys – tutkimushanke
221 000 €

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Tulevaisuuden aluekehitystyö ja maakuntajohtaminen – kehittämisohjelma
55 000 €

SÄÄNTÖJEN MUKAISEEN MUUHUN TOIMINTAAN 403 266 € (mm. julkaisutoiminta)

 

Jaa

 

#polemiikki

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.