uutiset / 10.10.2014

Kaksi viidestä: Puolueita liikaa

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä (39 %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita. Lähes joka toinen (48 %) torjuu väittämän. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta, jonka teki TNS-Gallup kansalaisten keskuudessa syyskuussa. Tutkimukseen pääset lopussa olevasta linkistä.

Iän myötä yleistyy näkemys puolueiden liian suuresta määrästä. Eläkeläisistä ja 60 -vuotta täyttäneistä enemmistö arvioi puolueiden määrän liialliseksi. Nuoret ja opiskelijat torjuvat ajatuksen puolueiden liiallisesta määrästä maassamme. Lähes puolet Kokoomuksen (47%), Keskustan (47%) ja perussuomalaisten (45%) näkisi maassamme vähemmän puolueita. Vihreät ovat vähentämiseen nihkeimpiä (24%).

Yksi keino puolueiden määrän vähentämiseksi on yhdistää puolueita. Tutkimuksessa testattiin neljätoista erilaista ehdotusta eri puolueiden liittämiseksi yhteen. Yleensä puolueiden kannattajat suosivat mieluiten muiden kuin oman kannattamansa puolueiden yhdistymistä.

Vasemmiston yhdistämistä kannatetaan eniten

Mikään ehdotus ei saa kansalaisten enemmistön tukea. Eniten kannatusta kuitenkin saa Sdp:n ja vasemmistoliiton liittäminen yhdeksi puolueeksi (42 %). Yli puolet kokoomuksen (52%) ja perussuomalaisten (52%) äänestäjistä kannattaa sitä. Heikointa kannatus on vasemmistoliiton piirissä (33%).

Kakkossijalla on vasemmistoliiton ja vihreiden fuusio, jota kannattaa vain reilu neljännes (28 %) kansalaisista. Eniten sitä kannattavat perussuomalaisten äänestäjät (45%) ja vähiten vihreiden (24%) kannattajat.

Merkille pantavaa on, että keskusta-oikeistolaista koalitiopuoluetta (keskusta, kokoomus ja kristillisdemokraatit) kannatetaan hyvin vähän. Vain 12 % vastaajista yhdistäisi nämä puolueet. Suurinta kannatus on kokoomusta äänestävien piirissä (17%). Pienintä kannatus oli vasemmistoliittoa (8%) äänestävien keskuudessa.

Suurten puolueiden yhdistymistä ei kukaan pidä toivottavana. Kannatus liitoksiin vaihteli 6%:n (kokoomus-perussuomalaiset) – 17%:n (keskusta-kokoomus) välillä. Kiinnostavaa on kuitenkin katsoa mihin järjestykseen pienilläkin kannatusluvuilla itse kunkin puoleen kannattajat liitossuosikkinsa laittavat. Sekä kokoomuksen (23%) että keskustan (18%) kannattajat olisivat hieman halukkaampia puolueiden yhdistämiseen kuin vastaajat keskimäärin (17%). Myös keskustan ja perussuomalaisten yhdistäminen on hivenen suositumpaa puolueen omien kannattajien (perussuomalaiset 23% ja keskusta 15%) kuin kaikkien vastanneiden (14%) piirissä. Perussuomalaisten ja kokoomuksen liittoa kannattaa vain 12 % vastaajista .
Kaikkein vastenmielisimpiä ehdotuksia ovat kokoomuksen ja perussuomalaisten sekä kokoomuksen ja Sdp:n naittaminen yhdeksi puolueeksi. Kannatusta molemmat saavat voin kuuden prosentin verran. Myöskin Keskustan ja SDP:n liitto on (8%) on epäsuosituimpien joukossa.

Blokkivaalit kiinnostavat

Puoluefuusiota kevyempi tapa on, että puolueet ilmoittavat ennen vaaleja haluamansa hallituskoalition. Ajatusta blokkivaalista lähestyttiin väitteellä ”puolueiden tulisi ennen vaaleja ilmoittaa tavoittelemansa hallituspohja, jotta äänestäjillä olisi mahdollisuus vaikuttaa maan tulevan hallituksen koostumukseen”. Ehdotus saa taakseen lähes kolme neljästä (72%). Vain yksi kuudesta torjuu ajatuksen. Väitteen kanssa täysin samaa mieltä oli 28%, jokseenkin samaa mieltä 44%, ei osaa sanoa 13%, jokseenkin eri mieltä 12% ja täysin eri mieltä 4%.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla syyskuussa 2014. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.003. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuunottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087

 

Jaa

 

#gallup #kansalaiset

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.