uutiset / 12.05.2013

Ilmapuntari 2013: Välittömään asuinympäristöön liittyvät toiveet ja todellisuus

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Suomalaisten mielestä välittömän asuin- ja elinympäristön tulisi olla rauhallinen, luonnonkaunis ja yhdyskuntarakenteeltaan väljä. Kaupunkimaista tiivistä asuinympäristöä kaipaa pieni vähemmistö kansalaisista. Suomalaiset haluaisivat asua omissa oloissaan kenenkään häiritsemättä. Oman asuinalueen turvallisuus ja häiriöttömyys tyydyttävät suomalaisia. Viihtymättömyyttä aiheuttavat lähinnä pitkät asiointimatkat, liikenne ja epäsiisteys.

Tuoreimmassa KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön vuoden 2013 Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista omaan välittömään asuin- ja elinympäristöön sekä rakentamisen sääntelyyn maassamme. Tässä yhteenvedossa tarkastellaan tiivistetysti keskeisiä tutkimuksen tuloksia. Koko tutkimuksen voi lukea alla olevasta tiedostosta.

Välittömään asuin- ja elinympäristöön liittyvät toiveet

Vastaajille esitettiin aluksi kaikkiaan viisitoista eri valintatekijää ja kysyttiin, kuinka tärkeitä tekijät olisivat oman välittömän asuin- ja elinympäristön valinnassa.

Asuin- ja elinympäristön tulisi olla rauhallinen, luonnonkaunis ja väljä

Tärkeimmiksi välittömän asuinympäristön valintakriteereiksi nousevat asuinalueen turvallisuus ja rauhallisuus. Lähes kaikki pitävät näitä vähintäänkin melko tärkeinä asioina ja noin puolet erittäin tärkeinä.

Näiden kahden keskeisimmän kriteerin perässä tärkeätä on se, että asuntojen hinta- laatusuhde alueella on hyvä. Lähes yhtä moni pitää arvossa myös asuinalueen esteettisyyttä ja kauneutta.

Merkillepantavaa tuloksissa on se, että alueen kaupunkimaisuus ei ole tärkeistä tärkeimpiä asuinalueen valintakriteerejä. Tätä eivät ole myöskään alueen pientalovaltaisuus tai omakotitonttien saatavuus.

Tuloksista näkyy myös se, että valtaosalle on tärkeää se, että asuinalueen maine on hyvä tai ainakaan maine ei saisi olla huono. Tuloksista voi tehdä sen johtopäätöksen, että suomalaiset mielellään hakeutuisivat asuin- ja elinympäristöön, joka on rauhallinen, luonnonläheinen ja väljä. Suomalaiset haluaisivat asua omissa oloissaan kenenkään häiritsemättä.

Suomalaiset tylyttävät tiivistä, kaupunkimaista asumista

Tutkimuksessa suhtautumista elinympäristön yhdyskuntarakenteeseen selvitettiin myös kahdella, toisilleen vastakkaisella väittämällä. Mittarit tuottavat jokseenkin yksiselitteisen tuloksen ja tukevat tulkintaa, jonka mukaan suomalaiset mieluiten eläisivät rauhallisella, luonnonläheisellä asuinalueella, joka ei ole liian kaupunkimainen tai tiiviisti rakennettu.

Väite, jonka mukaan ”asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja kaupunkimaista” kääntää suomalaisten peukalot alaspäin. Vain runsas viidennes (22 %) pitää ajatusta hyvänä. Torjunta on lähes yksimielisen tyly (71 %). Vaikka tiiviillä yhdyskuntarakenteella on ympäristöä koskevat ja taloudelliset (mm. infrastruktuurin rakentamisen kannalta) etunsa, se ei viehätä perinteisiin ihanteisiinsa kiinnittyneitä suomalaisia.

Teesi ”Suomalaiset haluavat asua väljästi, jonka takia asumisen tiivistämisellä ei ole tulevaisuutta”, tuottaa lähes päinvastaisen tuloksen. Useampi kuin kaksi kolmesta (66 %) hyväksyy väittämän, neljännes (25 %) ei. Vaikka väittämä ei luotaa pelkästään vastaajan henkilökohtaista kantaa vaan myös arviota suomalaisten yleisestä mielipiteestä (ja on paljolti vision luonteinen ennakoidessaan tulevaa kehitystä), tuloksia voinee pitää varsin todistusvoimaisina.

 

Jaa

 

3 kommenttia

  1. ”Suomalaiset haluavat asua väljästi, jonka takia asumisen tiivistämisellä ei ole tulevaisuutta” ei kerro mitään haastateltavasta. Väite kysyy *haastateltavan käsitystä suomalaisista*. Vastaisin itsekin tuohon myöntävästi vaikka oma mielipiteeni on vastakkainen.

  2. Mistä se koko tutkimus löytyy? Jos alla olevan alleviivatun tekstin pitäisi olla linkki, niin se ei toimi:

    ”Koko tutkimuksen voi lukea oheisesta tiedostosta.”

  3. Ei asumista voi erottaa kaikesta muusta elämästä – mutta kysely on selvästi lähtenyt siitä, että puhutaanpas nyt asumisen unelmista. En voi olla toistamatta monien jo esittämää kysymystä, että minkä ihmeen takia ihmiset sitten ovat valmiita maksamaan useita tuhansia, 5- 8000 euroa ja enemmänkin asuntoneliöstä Helsingin keskustassa? Ja kaikki mikä rakennetaan, menee kaupaksi – eikä markkinoita kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle ehdi syntyä!

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.