uutiset / 04.12.2021

Ikääntyneiden ihmisten hoidosta tehdyt kantelut tutkimuksen kohteena

Hoidon laiminlyönnit vaarantavat ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden, potilasturvallisuuden ja hoidon eettisten periaatteiden toteutumisen. Turun yliopiston tuoreessa tutkimuksessa ”Hoidon laiminlyönnit ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palvelussa – itsemääräämisoikeus ja ihmisarvoinen hoito” analysoitiin aluehallintovirastoille osoitettuja ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluun kohdistuneita kanteluita vuosilta 2018 ja 2019.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Aluehallintovirastoille osoitettiin noina vuosina yhteensä 317 kantelua (96 vuonna 2018 ja 221 vuonna 2019). Kanteluiden mukaan ikääntyneiden hoitoa oli laiminlyöty perushoidossa, terveyden- ja sairaudenhoidossa sekä vuorovaikutuksessa. Lisäksi henkilökunnan ammatillisessa toiminnassa oli havaittu puutteita.
Kantelut tuovat esille sen, että monet lainlyönnit esimerkiksi ravitsemuksen ja lääkehoidon suhteen koskivat organisaatioiden käytänteitä. Kanteluista lähes 40 prosentissa oli jo tehty aikaisempi kantelu asiasta.

Tutkimushankkeessa etsittiin toimia ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden parantamiseksi ympärivuorokautisessa hoidossa. Tutkijoiden mukaan hoito-organisaatioiden on arvioitava päivittäisiä toimintatapojaan ja käytänteitään laiminlyönneille altistavien seikkojen tunnistamiseksi ja ennakoimiseksi. Lisäksi organisaatioissa tulisi olla ajantasainen ja systemaattinen suunnitelma kanteluiden käsittelemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Ikääntyneen itsemääräämisoikeuden toteutuminen hoidossa edellyttää yhteistyötä kaikilla tasoilla, arjen toiminnasta valvontaan asti.
Tutkimushankkeessa toteutettiin kaksi kansainvälistä kirjallisuuskatsausta, dokumenttianalyysi aluehallintoviranomaisille vuosina 2018 ja 2019 osoitetuista ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluun kohdistuneista kanteluista sekä asiantuntijapaneeli.

Hankkeen tutkijoina toimivat Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta hankkeen vastuullinen johtaja, professori (ma.) Mari Kangasniemi, post doc tutkija Tanja Moilanen, TtT-opiskelija Oili Papinaho ja professorit Helena Leino-Kilpi ja Riitta Suhonen hoitotieteestä sekä professori Sakari Suominen kansanterveystieteestä, dosentti Helena Siipi filosofiasta sekä professori Juha Lavapuro oikeustieteestä.

 

Professori (ma.) Mari Kangasniemi p. 0504704285, email: mari.kangasniemi(at)utu.fi

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.