uutiset / 14.08.2021

Enemmistö kannattaa kaksoiskuntalaisuutta

Yli puolet suomalaisista (51 %) katsoo, että halutessaan voisi olla useamman kuin yhden kunnan jäsen kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Eri mieltä on vajaa kolmasosa (31 %). Vajaa viidennes (18 %) ei osaa ottaa kantaa asiaan. Kaksoiskuntalaisuuden kannatus on voimistunut vuosikymmenessä (2010: 41 % --> 2017: 48 % --> 2021: 51 %).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kaksoiskuntalaisuus saa keskimäärää enemmän kannatusta 51–60-vuotiaiden, ylempien toimihenkilöiden, akavalaisten, yrittäjien, suurituloisimpien ja eteläsuomalaisten keskuudessa. Maaseutukunnissa, joita kesäasukkaat piristävät taloudellisesti, tosin myös osaksi kuormittavat palvelukapasiteettia, ajatukseen suhtaudutaan jonkin verran innostuneemmin kuin kaupungeissa.

Puoluekannan mukaan kaksoiskuntalaisuuden puolesta liputtavat etenkin SDP:n, keskustan ja vihreiden kannattajat. Kokoomuksen tukijat suhtautuvat hieman keskimäärää varauksellisemmin.

Palvelujen käyttö tärkeää, äänioikeus ei

Tärkeintä vastaajien mielestä olisi oikeus käyttää paikallisia palveluja kahdessa kunnassa nykyistä joustavammin (72 %), sekä oikeus saada tietoa molemmissa kunnissa kunnan hallinnosta (69 %). Muut tärkeiksi koetut ovat mahdollisuudet valittaa päätöksistä ja osallistua palveluiden kehittämiseen (56 %) sekä mahdollisuus jakaa kunnallisvero kahden kunnan kesken (54 %). Joka toinen (52 %) kokisi tärkeäksi myös oikeuden tehdä aloitteita kunnalle sen toimintaa koskevissa asioissa.

Oikeutta asettua ehdolle jommassakummassa kunnassa kuntavaaleissa ja toimia muissa luottamuselimissä arvostaa kaksi viidesosaa (43 %) väestöstä. Vielä harvempi haluaisi käyttää äänioikeutta kahdessa kunnassa (35 %).

Mielipiteet ovat muuttuneet varsin vähän vuodesta 2017. Aiempaa hieman enemmän viehättää äänioikeus kahdessa kunnassa (29 % –> 35 %) ja oikeus asettua ehdolle kuntavaaleissa (37 % –> 43 %). Oikeus valittaa päätöksistä ja tehdä aloitteita kunnalle saavat aiempaa vähemmän kannatusta.

Lue koko tutkimusosio.

Tutkimuksen taustatiedot. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 18.–23.6 2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1027. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400 570 087.

#gallup #kaksoiskuntalaisuus #kansalaiset #kansalaiskysely

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.