Post doc tutkija-apurahat / 28.12.2015

Ympäristöterveydenhuollon maksullisuus

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa kokonaiskuva kuntakentän tilanteesta ympäristöterveydenhuollon maksullisuuden osalta. Miten maksullisuus toteutuu tällä hetkellä? Miten maksullisuus on vaikuttanut valvontaan? Mitkä ovat suurimmat haasteet ja kehittämiskohteet? Miten valvontayksiköt ja kunnat kokevat valvonnan maksullisuuden? Koituuko maksullisuudesta kunnille tai toimialalle merkittävää hyötyä? Onko maksullisuuden taustalla ollut tavoite lisätä kuntien resursseja ympäristöterveydenhuollon valvonnassa toteutunut? Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, korreloiko yksikön organisaatio (yksittäinen kunta vs. seudullinen yksikkö), laajuus, johtajan työnkuva tai koulutus tai väestöpohja maksullisuuden käyttöönoton ja toteutumisen tai toteutuksessa esiintyvien ongelmien kanssa. Lepistö valittiin vuoden 2009 eläinlääkäriksi.

Rahoituksen saaja: ELT Outi Lepistö
Tutkimuksen tyyppi: Post doc tutkija-apurahat
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi