Pro gradu -työ / 28.12.2015

Suurten kaupunkialueiden optimaalinen kuntarakenne Suomessa

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Opinnäytetyössä tarkastellaan Suomen suurten kaupunkialueiden, erityisesti pääkaupunkiseudun, kuntarakenteita talousteoreettisesta näkökulmasta. Työn keskeinen pyrkimys on määritellä, miten kaupunkialueiden kuntien yhdistymisen taloudellisia vaikutuksia tulisi arvioida ja ennakoida. Tarkastelussa hyödynnetään Yhdysvaltojen metropolialueiden kuntarakenteen tutkimuksessa kehiteltyjä malleja, jotka pohjautuvat Tieboutin (1956) kilpailevien kuntien malliin. Tutkimuksia sovelletaan Suomen toimintaympäristöön ja testataan kuntien toiminta- ja taloustilastojen aineistoilla.

Rahoituksen saaja: Markus Syrjänen
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Helsingin yliopisto