Tutkimushankkeet / 28.12.2015

Sisäisellä yrittäjyydellä innovaatioita ja muutosta kunnan arkeen

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tutkimushankkeessa analysoidaan kriittisesti yrittäjämäistä ja innovatiivista toimintaa kunnallisessa työyhteisössä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Osatavoitteet: 1) kriittisesti analysoidaan sitä, kuinka erilaiset johtamiskäytänteet estävät tai edistävät työntekijöiden ja ryhmien innovatiivista ja sisäisesti yritteliästä toimintaa kunnallisessa terveydenhuolto-organisaatiossa sekä 2) kehittää kunnallisen terveydenhuolto-organisaation johtamiskäytäntöjä vastaamalla tutkimuskysymykseen: Kuinka kunnallisessa terveydenhuolto-organisaatiossa voidaan kehittää johtamiskäytänteitä siten, että voidaan edistää a) työntekijöiden innovatiivista, luovaa ja sisäisesti yritteliästä toimintaa (työpohjaiset innovaatiot ja muutos?) b) työntekijöiden työhyvinvointia ja työelämän laatua? c) organisaation suorituskykyä ja palvelutuotannon laatua?

Riittaako_innostus.pdf

Rahoituksen saaja: Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre (yrittäjyyden tutkimusyksikkö)
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi