Pro gradu -työ / 13.06.2011

Poliittinen johtajuus kuntien välisessä yhteistyössä. Yhteistyö Tampereen kaupunkiseudulla luottamushenkilöiden näkökulmasta

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten ja miksi eri kuntien luottamushenkilöt motivoituvat kaupunkiseudun kehittämiseen ja kuntienväliseen yhteistyöhön. Erityisenä tarkastelukohteena on yhteistyö Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän sisällä, johon kuuluu Tampereen kaupungin lisäksi seitsemän lähikuntaa. Tarkoituksena on selvittää seudun luottamushenkilöiden suhtautumista ja sitoutumista kaupunkiseudun yhteistyöhön. Teemahaastattelujen sekä lomakekyselyn pohjalta pyritään selvittämään kuinka sitoutuneita seudulla ollaan toimimaan seudun parhaaksi ja mitkä ovat yleisiä edellytyksiä ja pullonkauloja luottamushenkilöiden mielestä seutuyhteistyön kehittämisessä.

Rahoituksen saaja: FK Anna Holmqvist
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Tampereen yliopisto

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.