Lisensiaatin työ / 12.06.2013

Miksi 17-vuotias sijoitetaan kodin ulkopuolelle?

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tutkimukseni käsittelee sitä, miksi 17 vuotta täyttäneitä nuoria sijoitetaan kodin ulkopuolelle heidän ollessaan jo hyvin lähellä täysi-ikäisyyttä ja miten sijoitusratkaisua lastensuojelun asiakirjoissa perustellaan. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella mitkä tekijät ja syyt johtavat siihen, että nuori sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata nuoren elämäntilannetta ja hänen saamiaan palveluja ennen kuin hänet sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Tutkimuksessa eritellään syitä, joiden perusteella lastensuojelussa on arvioitu välttämättömäksi 17 vuotta täyttäneen, jo lähellä aikuisuutta olevan nuoren sijoitus kodin ulkopuolelle. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin jo alusta pitäen lyhytkestoiseksi tiedetylle sijoitukselle asetettuja tavoitteita.

Rahoituksen saaja: YTM Niina Pietilä
Tutkimuksen tyyppi: Lisensiaatin työ
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
Oppilaitos: Helsingin yliopisto

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.