Post doc tutkija-apurahat / 28.12.2015

Maaseudun sosio-teknologiset verkostot

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tutkimuksen tavoiteet: Tutkia sosiaalis?teknisten verkostojen toteutuneita ja mahdollisia vaikutuksia perifeeristen alueiden ja kuntienasemaan ja erilaisten eurooppalaisten maaseutualueiden kestävän kehitykseen. Tutkittavat kunnat ja niiden alueet ovat yhtäältä erilaisia (luonnonvarat, väestöntiheys, taloudelliset traditiot ja kulttuuri) mutta toisaalta ne kohtaavat samalla tavalla etäisyyden, harvan asutuksen ja väestön vähenemisen ja alhaisen kilpailukyvyn asettamat haasteet suhteessa Euroopan taloudellisiin ydinalueisiin. Ymmärtää toimijoiden motivaatiot, yhteydet ja informaatioprosessit heidän jaettuihin sosio?kulttuurisiintoimintaympäristöihin ja muutosprosesseihin uppoutuneiksi, että voidaan löytää tarvittavat toimintapolitiikatverkostojen edistämiseksi. Tutkia teknologian erilaisia rooleja sekä verkostoitumisen työkaluna että päämääränä ja tutkia toimijoiden erilaisia keinoja hyödyntää informaatio? ja kommunikaatioteknologian (ICT) sovelluksia. Tuoda esille sosio?teknologisten verkostojen vaikutus maaseudun kuntien taloudellisen kehityksen monimuotoistumiseen (diversifikaatioon) ja koota hyviä käytäntöjä ja menestyneitä tapoja ratkaista E?sektorin kehityksen erilaisia pullonkauloja.

Rahoituksen saaja: Sarolta Németh
Tutkimuksen tyyppi: Post doc tutkija-apurahat
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys