Post doc tutkija-apurahat / 19.06.2012

Maankäytön suunnittelun ja proaktiivisen elinkeinopolitiikan yhteistyön toimivuus

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Ensisijaisena tavoitteena on tutkia miten maankäytön suunnittelu ja elinkeinopolitiikka onkäytännössä integroitu kuntaorganisaatioiden työssä. Miten maankäytön suunnittelua hyödynnetään— tai hyödynnetäänkö sitä — elinkeinopoliittisen työn välineenä? Millaista proaktiivista kaupunkikehitystyötä tehdään suunnitelmien toteuttamiseksi? Tutkimustapauksina on kolme kuntaa,joiden alueella toimii jokin julkinen yrityspalvelujen tarjontaan erikoistunut yksikkö. Millaistayhteistyötä nämä kehittäjät tekevät maankäytön suunnittelijoiden kanssa? Tutkimuksen sivutavoitteena on selvittää millainen yhteys sosiaalitoimella, jonka usein nähdään kilpailevanelinkeinopoliittisen työn kanssa organisaation sisällä, on maankäytön suunnitteluun. Tutkimuksentulokset paljastavat millainen rooli maankäytön suunnittelulla on kuntien kilpailukyky- ja palvelustrategioiden osana, ja millaisia mahdollisuuksia sekä kehitystarpeita näiden kuntataloudenkannalta keskeisimpien hallinnonalojen käytännön yhteistyössä nähdään.

Rahoituksen saaja: Sari Hirvonen-Kantola
Tutkimuksen tyyppi: Post doc tutkija-apurahat
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.