Tutkimushankkeet / 28.12.2015

Lääkehuoltopalvelujen keskittäminen – Etelä-Savon lääkemenojen kehitys 2000 –luvulla

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Lääkehuoltopalvelujen keskittäminen ; Etelä-Savon kunnallisten lääkemenojen kehitys 2000 – luvulla ;selvitystyö jakaantuu tutkimuksellisesti kahteen osaan: 1. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kyselyllä selvitettiin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (ESSHP:n) terveyskeskusten ja vanhainkotienhoitohenkilöstön mielipiteet lääkehuollon keskittämisen vaikutuk¬sista terveyskeskusten lääkehuollon toimivuuteen ja näkemykset kehittämiskohteista. Vertailuaineistona oli vuosina 2000 – 2001 tehty kysely. 2. Tutkimuksen toisessa osassa selvitetään lääkehuoltopalvelujen keskittämisen vaikutus Etelä-Savon kunnallisiin lääkemenoihin 2000 -luvulla. Laskennalliset kehitysennusteet ulotettiin vuoteen 2015. Kehitysennusteiden laadinnassa tukeuduttiin valtakunnallisiin ja alueellisiin kulutus- ja väestöennusteisiin. Selvitystyön käsitteellinen tarkastelu tapahtuu dialogissa kirjallisuuden tarjoaman tutkimustiedon ja samaan kehittämishankkeeseen liittyvän aikaisemman tutkimustuloksen vertailun pohjalta (Asikainen J. 2003: Verkostomalli lääkehuollon palvelujärjestelmänä ; alueellisen lääkehuollon toiminnallinen vaihtoehto). Lääkehuoltopalvelujen keskittämisen taloudellisia vaikutuksia Etelä-Savon kunnallisiin lääkemenoihin tarkastellaan seuraamalla Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lääkemenojen kehitystä ennen ja jälkeen keskittämisen. Tilastomatemaattisia menetelmiä hyödyntäen on selvitetty keskittämisen vaikuttavuutta kunnallisiin lääkemenoihin aikajaksolla, joka ulottuu vuoteen 2015.

Rahoituksen saaja: Proviisori Jouni Asikainen
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi