Tutkimushankkeet / 28.12.2015

Kuntien innovaatiojärjestelmää etsimässä

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kartoitetaan onko kuntaorganisaatioilla niiden uudistumista tukevia innovaatiojärjestelmiä. Analysoidaan 1.yksittäisten kuntien ja kuntajärjestelmän innovatiivisuuden esteitä ja 2. innovaatiotoiminnan edellytyksiä ja mahdollistajia sekä 3. etsitään konkreettisia toimintamalleja, joiden avulla on mahdollista kehittää kuntien innovaatiojohtamista.

Rahoituksen saaja: Tampereen yliopisto, alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, professori Markku Sotarauta
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Tampereen yliopisto