Tutkimushankkeet / 28.12.2015

Kunta-Kymppi – Kriteerien ja mittareiden kehittäminen kaupunkivertailussa

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ranking-mittaristo 10 suurimman kaupungin taloudesta asukasnäkökulmasta. Yksityiskohtaiset rankingkriteerit strukturoidaan viiteen eri painopistealueeseen. Jokainen osa-alue jakaantuu tarkempiin alakriteereihin ja mittareihin. Hankkeessa on mukana eri alojen asiantuntijoista koostuva arviointiraati, joka päättää klustereiden painotuksesta. Pääpaino kriteereissä on asukasnäkökulma: omistajana, rahoittajana ja asiakkaana ”asukasomistaja” konseptin mukaisesti. Kriteerit ottavat myös huomioon miten ja millä tasolla kaupunki on yritysmaailman kanssa tekemisissä. Tätä kirjoittaessa on kehitetty versio 1.0 kriteerikäyttökirjasta ja seuraava versio on tekeillä.

Rahoituksen saaja: Aspectum Oy
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous