Tutkimushankkeet / 28.12.2015

Kunnat verouudistuksen maksajina?

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Verotuksen kehittämistyöryhmän ehdotukset vähentäisivät kuntien verotuloja 2,1 miljardia euroa, josta tuloverotuksen keventäminen 560 miljoonaa euroa ja yhteisöveron tuoton siirtäminen kunnilta valtiolle 1 550 miljoonaa euroa. Työryhmä kannustaa kuntia paikkaamaan verotulojen menetyksiä kiinteistöverotusta kiristämällä. Tavoitteena on kiinteistöveron tuoton kasvattaminen 50 prosentilla eli noin 600 miljoonalla eurolla. Ryhmän mielestä valtion tulisi kompensoida yhteisöveron kuntaosuuden poiston kunnille aiheuttamat menetykset valtionosuuksia lisäämällä. Tämä lisäisi kuntien tulojen riippuvuutta valtion päätöksistä. Koska työryhmän ehdotusten kunnallistaloudelliset vaikutukset poikkeavat huomattavasti eri kunnissa, olisi pohdittava mallia, jolla verotulojen menetykset korvattaisiin kunnille.

Rahoituksen saaja: Pasi Holm ja Janne Huovari
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous