Väitöstyöt / 20.05.2015

Bullying and its prevention in early childhood education

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Väitöstutkimuksessa selvitettiin mitä 3-6 vuotiaat päiväkotilapset ymmärsivät kiusaamisilmiöllä, miten yleistä se on, millaisia piirteitä siihen liittyy sekä miten kiusaamiseen puututaan päiväkodeissa. Tulosten mukaan jo hyvinkin pienet lapset tunnistivat kiusaamisen tahalliseksi toista loukkaavaksi käytökseksi. Kiusaaminen koski 12 % päiväkotilapsista ja ilmeni useimmiten kaverisuhteiden ulkopuolelle sulkemisena. Pojat olivat ilmiön kanssa useammin tekemissä kuin tytöt. Lisäksi erityisen tuen tarve näyttäisi altistavan myös kaverisuhdepulmille. Kiusaaminen näyttäytyi ryhmäilmiönä jo päiväkotiryhmissä, etenkin poikien keskuudessa. Varhaiskasvatuksessa käytetyt kurinpitomenetelmät, kuten lasten eristäminen muista ja jäähypenkillä istuttaminen, eivät vähentäneet kiusaamista. Siitä huolimatta jopa 76 % päiväkotien työntekijöistä käytti jäähypenkkiä puuttuessaan häiritsevään käyttäytymiseen.

Rahoituksen saaja: Laura Repo
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Sivistystoimi
Oppilaitos: Helsingin yliopisto

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.