17.06.2016

Digikuvien merkitys sosiaalisen siteen muodostumisessa pienissä yhteisöissä, kuten päiväkodeissa, kouluissa sekä vanhempien välillä

Rahoituksen saaja: Altti Näsi
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Demokratia
Oppilaitos: Lapin yliopisto
28.12.2015

Kotouttaminen paperilla

Rahoituksen saaja: Aira Kurtti
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
Oppilaitos: Lapin yliopisto
10.06.2015

Sosiaalinen media kuntajohtamisessa

Rahoituksen saaja: Lapin yliopisto, Rovaniemi
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Lapin yliopisto
11.02.2015

Tarkastuslautakunnan asema ja merkitys kunnan toiminnan valvonta- ja ohjausjärjestelmässä

Rahoituksen saaja: Anniina Pesonen
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Lapin yliopisto
23.09.2014

Päivähoitopolitiikka kamppailuna hyvinvointivaltiosta. Kentät, subjektiasemat ja oikeutukset

Rahoituksen saaja: Janne Autto
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
Oppilaitos: Lapin yliopisto
04.09.2014

Kunnat sosiaalisen yhteiskuntavastuun toteuttajina Suomessa

Rahoituksen saaja: Paula Alatalo
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Lapin yliopisto
09.01.2014

Maineella menestykseen – Mainetyö kaupunkiseudun kehittämisen välineenä

Rahoituksen saaja: VTM Timo Halonen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Lapin yliopisto
12.06.2013

Kuntalaisten odotuksia lähipalveluista aluelautakuntien käynnistysprosesseissa

Rahoituksen saaja: Elisa Penders
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
Oppilaitos: Lapin yliopisto
12.06.2013

EU:n rakennerahastohankkeiden tuottaman tiedon ja käytäntöjen hyödyntäminen kunnissa

Rahoituksen saaja: Juha Koskela
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Muut
Oppilaitos: Lapin yliopisto