REKISTERISELOSTE 6.11.2012

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1 Rekisterinpitäjä
Kunnallisalan kehittämissäätiö
Fredrikinkatu 61 A 00100 Helsinki
toimisto(at)kaks.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
toimisto(at)kaks.fi

3 Rekisterin nimi
Kuntien luottamushenkilöt

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kunnallisalan kehittämissäätiön ja sen sataprosenttisesti omistaman Pole‐Kuntatieto Oy:n (julkaisee Polemiikki‐lehteä) kuntien luottamushenkilöiden yhteys‐ ja palvelutietojen ylläpito. Rekisterin avulla välitetään tietoa kunta‐alalta. Valtuutetut ovat olleet ja ovat säätiön tärkein sidosryhmä, koska säätiön on aikanaan perustanut Suomen Kunnallisliitto. Säätiön perustehtävä perustamiskirjan ja sääntöjensä mukaan on tukea kuntia palvelevaa tutkimus‐  ja kehittämistyötä. Säätiö ei käytä rekisteriä kaupalliseen tarkoitukseen. Rekisteriseloste on luettavissa Kunnallisalan kehittämissäätiön verkkopalvelussa osoitteessa www.kaks.fi.

5 Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, tehtävä, kunnan nimi, sähköpostiosoite, yhteisön osoitetiedot sekä henkilön kotiosoite. Tiedot tallennetaan Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Pole‐Kuntatieto Oy:n asiakkuudenhallinta‐ ja asiakasrekisterijärjestelmään. Rekisteriin merkitään henkilöiden jäsenyydet Kunnallisalan kehittämissäätiön sähköposti‐ ja jakelulistoille. Rekisteriin tallennetaan lisäksi henkilöiden palvelutapahtumat ja niiden mukaiset kiinnostusalueet.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Valitut kunnanvaltuutetut oikeusministeriön tietokannasta. Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelut. Tietoja saadaan myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa rekisteröidyiltä itseltään säätiön sääntöjen mukaisen toiminnan toteuttamiseen.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Pole‐Kuntatieto Oy:n ulkopuolelle poislukien postituksen tekninen suorittaja itse kussakin postitustapahtumassa erikseen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Pole‐Kuntatieto Oy:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat Kunnallisalan kehittämissäätiön palvelimella/verkkolevyllä. Rekisterin käsittely‐ ja käyttöoikeudet ovat niillä Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Pole‐Kuntatieto Oy:n työntekijöillä, jotka työnsä puolesta käsittelevät asiakastietoja. Rekisterin käyttö edellyttää salasanaa.