Pohjois-Karjala

[url=http://kaks.fi/sote-seuranta]Näytä kaikki maakunnat[/url]

26.4.2013

Valtioneuvosto on 4.4.2013 määrännyt, että erityinen kuntajakoselvitys toimitetaan Joensuun ja Outokummun kaupunkien sekä Liperin kunnan lisäksi myös Kontiolahden ja Polvijärven kuntien välillä. Viiden kunnan kuntaliitoksen selvitystyö on jo käynnistynyt ja työn etenemisestä järjestetään kuntalaisille tiedotustilaisuuksia.

6.3.2013

[b]Kuntauudistushankkeet[/b]

Joensuun ja Outokummun kaupunginhallitukset päättivät kesällä 2012 käynnistää yhdessä kuntaliitosselvityksen. Kaupungit tekivät valtiovarainministeriölle 2.10.2012 päivätyn esityksen kuntajakolain mukaisen erityisen selvityksen toimittamisesta. Kuntajakolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osalta erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä. Outokummun ja Joensuun kaupungilla ei ole yhteistä rajaa. Välissä on Liperin kunta. Tämän vuoksi Valtiovarainministeriö on pyytänyt Liperin kunnalta lausuntoa osallistumisesta erityiseen kuntajakoselvitykseen.

Liperin kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan maanantaina 25.2.2013 lähteä mukaan Joensuun ja Outokummun kaupunkien kanssa erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseen.

Kuntajakoselvittäjänä toimii yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Ossi Repo.

Selvitystyö alkaa pp.04.2013 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään pp.09.20 13 mennessä.

[url=http://www.liperi.fi/fi/?ID=2215&news=view&newsID=1157]http://www.liperi.fi/fi/?ID=2215&news=view&newsID=1157[/url]

[b]Sosiaali- ja terveysuudistushankkeet[/b]

Outokummun liittyminen Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan perustamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2014 lukien.

[url=http://www.jns.fi/Resource.phx/pubman/templates/6.htx?id=4919]http://www.jns.fi/Resource.phx/pubman/templates/6.htx?id=4919[/url]

Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue käynnistyi 1.1.2013. Lisätietoja: http://www.jns.fi/Resource.phx/sivut/sivut-sosterveys/kontiolahti-jns-sote-yhteistoiminta/kontiolahti-jns-soteyhteistoiminta.htx

[b]Maakuntajohtajan katsaus[/b]

Kuntien palvelurakenteita on uudistettava edessä olevien sekä talous- että väestörakenteeseen liittyvien haasteiden takia. Pohjois-Karjalan kunnissa väestön ikärakenne on muuta maata vanhusvoittoisempi ja palvelutarpeiden kasvaminen asettaa haasteita sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Pohjois-Karjalassa on kuntarakenteita lähdetty uudistamaan vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Tällä vuosituhannella ensimmäiset kuntaliitokset toteutuivat jo vuonna 2005, kun Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran kunnat liittyivät Joensuun kaupunkiin sekä Värtsilän kunta Tohmajärven kuntaan. Kunnallisessa palvelutuotannon rakenteissa tapahtui muutoksia, kun vuoden 2007 alusta Joensuun kaupunki ryhtyi tuottamaan terveyspalvelut Enon ja Pyhäselän kunnille. Kyseiset kunnat liittyivät Joensuun kaupunkiin vuoden 2009 alusta. Vuoden 2013 alusta tapahtui Kesälahden kunnan liittyminen Kiteen kaupunkiin. Näin maakunnan kuntakartalta on vähällä aikaa kadonnut kuuden kunnan rajat. Kuntaliitokset ovat sujuneet pääsääntöisesti kitkatta, koska liitokset ovat tapahtuneet vapaaehtoisuuteen pohjautuen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen selvityshenkilötyöryhmä on luovuttanut raporttinsa sote-palvelujen järjestämiseksi. Pohjois-Karjalan maakunnan osalta esitys on, että maakunnan 13 kuntaa muodostavat yhden sotealueen, jonka vastuukuntana toimii Joensuun kaupunki.

Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen
pentti.hyttinen(at)pohjois-karjala.fi