Polemiikki / 23.11.2017

Pelillinen oppiminen tulee perhevalmennukseen – Vauvapolkua pitkin vanhemmaksi

Jyväskylän yliopistossa kehitetään ensimmäistä lastaan odottaville ja vauvavuotta viettäville digitaalista oppimispeliä.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Valmentaako VauvaPolku hyvään vanhemmuuteen? Onko pelaamisesta todellista hyötyä?

– Juuri sitä selvitämme nyt, sekä vanhempien että neuvolatyöntekijöiden näkökulmasta, vastaa kasvatustieteen professori Anna Rönkä.

Rikastaa ja täydentää

Tavoittaako digitaalinen oppimispolku kattavasti 2000-luvun moninaiset perheet? Vastaako pelillisyys tuen tarpeeseen? Vahvistaako VauvaPolku hyvinvointia? Monipuolistaako peli kuntien perhevalmennustoimintaa? Voiko se tuoda kustannussäästöjä?

Muun muassa näihin kysymyksiin Jyväskylän tutkijat etsivät vastauksia. Kun KAKSin rahoittaman hankkeen tuloksia loppukeväällä valmistuu, päättäjät saavat tuoretta tietoa perhepalvelujen kehittämiseksi.

Tutkimus kytkeytyy sosiaali- ja terveysministeriön johtaman Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE), jonka tavoitteena on lisätä näyttöön perustuvia menetelmiä, hyödyntää digitaalisuutta, parantaa palvelujen saatavuutta ja kehittää työtä asiakkaita osallistavaan suuntaan.

Kannustaa pohtimaan

Niin tutkimuskirjallisuus kuin havainnot kentältä ovat osoittaneet, että tuoreille vanhemmille tarkoitettua, hyvinvointiin keskittyvää tukea tai sisältöä on niukasti.

Anna Rönkä pitääkin käyttäjilleen ilmaista VauvaPolkua ja sitä koskevaa tutkimusta taas yhtenä virstanpylväänä suomalaisessa perhevalmennuksessa.

– Peli paitsi antaa tietoa, myös kannustaa pohtimaan ja tekemään pieniä harjoitteita. Tutkimusten mukaan käytännön harjoitteet ovat kaikkein tehokkaimpia, luentotieto ei samalla tavalla välity arkeen.

Laaja yhteistyö taustalla

Tutkimustietoon pohjautuva VauvaPolku on syntynyt Tieteen tiedotuksen tuella. Kehittämistyötä on tehty yhdessä Family Support Housen ja ohjelmistoyritys Caffeine Overdosen kanssa.

Jyväskylän yliopistosta projektiin osallistuu myös väitöskirjatutkija Katja Raitio.

Perheet ja työntekijät ovat ideavaiheesta asti olleet kommentoimassa. Kasvatustieteen opiskelijat yliopistosta ja terveydenhoitaja- ja sosionomiopiskelijat ammattikorkeakoulusta ovat peluuttaneet odottavia vanhempia ja vanhempia, jotka ovat saaneet ensimmäisen lapsensa.

– Ehkä haastavinta on ollut sovitella yhteen ammattilaisten, pelintekijöiden ja erilaisten perheiden näkökulmia, ja ottaa huomioon kaikkien tarpeet.

Paljonko vauvaperhe saa pelata?

VauvaPolulla on tienviittoina teemoja, kuten lapsi-vanhempi-suhde ja myönteinen vanhemmuus, vanhempana jaksaminen, parisuhde ja yhdessä kasvattaminen.

– Sekä monivalintatehtäviin että keskustelukysymyksiin on rakennettu palautteita ja kannusteita sen mukaan, mitä vanhemmat vastaavat. Mukaan on ujutettu runsaasti tutkimuksellisia tärppejä, joissa kerromme kansantajuisesti vauvan hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Vanhempien toiveesta mukana on myös niksejä ja käytännön vinkkejä.

Rönkä toivoo, että VauvaPolusta olisi onnistuttu tekemään perheitä oikeasti houkutteleva.

– Odotusaikana saa pelata mielin määrin, samalla intensiteetillä ei ehkä sitten, kun lapsi tulee maailmaan.

Sata perhettä tuottaa tietoa

Jo kehittämisvaiheessaan VauvaPolku herätti mielenkiintoa.

– Monet terveydenhoitajat neuvoloissa ovat kiitelleet ideaa ja toivottaneet uudenlaisen työmenetelmän tervetulleeksi. Vähäistä varautuneisuutta on ollut, mutta enimmäkseen ammattilaiset ovat suhtautuneet myönteisesti, Anna Rönkä summaa.

Perheiden puolelta on kuultu kehuja sisällöstä, kysymyksiä on pidetty kiinnostavina, ajankohtaisina ja vanhempia koskettavina.

Varsinainen tutkimus käynnistyy alkuvuonna, kun 50 perheen koeryhmä käy neuvolan ohjauksessa pelillistetyn perhevalmennuksen. Yhtä suuri kontrolliryhmä osallistuu vakiintuneeseen perhevalmennukseen, johon ei sisällytetä peliä.

– Teemme alku- ja loppumittaukset, lisäksi peliryhmään kuuluvat vanhemmat ja työntekijät haastatellaan.

Hanke tuottaa neuvoloiden henkilökunnalle tietopaketin ja runsaasti taustamateriaalia.

Tulevaisuuden vientituote?

Ensi vuonna saatavan tutkimuspalautteen perusteella VauvaPolkua on vielä mahdollista hienosäätää ennen kuin sitä lähdetään levittämään ja juurruttamaan kaikelle kansalle.

– Muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliitto, THL ja Games for Health Finland ovat yhteistyökumppaneitamme, ja olemme monissa koulutustilaisuuksissa päässeet esittelemään asiaa, Anna Rönkä selvittää.

Myös kuntien suunnalta on saatu hyviä vinkkejä.

Jyväskylän yliopiston vetämässä kansainvälisessä tieteen työpajassa perhetutkijat ovat esitelleet VauvaPolkua myös ulkomaisille kollegoilleen.

Anna Rönkä toivoo digitaalisen oppimispelin tavoittavan myös niitä, jotka eivät ole tyypillisimpiä perhevalmennuksen asiakkaita.

#digitaalinen oppimispeli #perhepalvelut #vanhemmuus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.