Mistä koti huostaanotetulle lapselle?

Kirjoittanut: Riitta Laakso
Julkaisu:

Kun lapsi otetaan huostaan, tehdään samalla päätös lapsen sijaishuoltopaikasta. Kyse on lapsen ja lastensuojelun tehtävän kannalta merkittävästä päätöksestä, jonka vaikutukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen.

Mistä huostaanotetulle lapselle koti-tutkimuksessa tarkastellaan ensimmäisen kerran Suomessa sitä, miten päätös huostaanotetun lapsen sijaishuoltopaikasta tehdään. Huomio on sekä lapsikohtaisessa että kuntien lapsipoliittisessa päätöksenteossa. Tutkimusta varten haastateltiin kuntien lastensuojelun johtotehtävissä toimivia ja sosiaalityöntekijöitä, jotka ovat mukana valitsemassa lapselle sijaishuoltopaikkaa. Lisäksi analysointiin kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia. Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä.

Kunnissa on varsin erilaisia sijaishuoltopaikan valintakäytäntöjä ja organisointitapoja. Lasten sijoittamista kuvaava käsitteistö on vakiintumatonta. Kunnissa tehdään vain vähän, jos ollenkaan, lastensuojelulakia täsmentäviä linjauksia huostaanotetun lapsen sijaishuoltopaikan valintaan liittyen. Huostaanotetun lapsen tarpeiden arviointi ja hänelle sopivan sijaishuoltopaikan valinta tapahtuu paljolti sosiaalityöntekijöiden ammatillisen osaamisen ja tilanneharkinnan varassa. Tästä moninaisuudesta johtuen lapsen, hänen vanhempiensa sekä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asema sijaishuoltopaikan valinnassa on erilainen eri kunnissa.

Tutkimusjulkaisu_73.pdf

Lataa julkaisu

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.