Helsinki vs. muu Suomi – Vastakkainasettelusta yhteisymmärrykseen