Etelä-Savo

[url=http://kaks.fi/sote-seuranta]Näytä kaikki maakunnat[/url]

5.3.2013

[b]Kuntarakenne muuttunut, sote-selvitys meneillään[/b]

Etelä-Savon kuntarakenne muuttui merkittävästi vuoden vaihteessa 2012 – 2013, kun Ristiina ja Suomenniemi liittyivät Mikkeliin ja Punkaharju ja Kerimäki Savonlinnaan. Reilun 153 000 asukkaan maakunnassa on nyt 14 kuntaa. Alkuvuodesta 2013 maakunnassa ei olevalmisteilla vapaaehtoisia kuntaliitoksia.

Etelä-Savossa on syksystä 2012 toiminut kuntien ja sairaanhoitopiirien edustajista koostuva maakunnallinen sote-ryhmä. Se suositti 11. helmikuuta 2013, että Mikkelin seudun kunnat ja muut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnat tavoittelisivat mahdollisimman laajaa sote-aluetta, johon kaikki eteläsavolaiset kunnat voivat halutessaan liittyä. – Savonlinnan kaupungin tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut ensisijaisesti vastuukuntamallilla sote-alueelle, jonka väestöpohja on noin 45 000 asukasta.

Maakunnallinen sote-ryhmä suosittelee myös, että erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystystoiminta turvattaisiin maakunnassa siten, että ns. II-tason päivystystoiminta keskitetään Mikkelin keskussairaalaan ja Savonlinnan sairaalassa varmistettaisiin sellainen perustason erikoissairaanhoito ja päivystystoiminta (ns. I-tason päivystys), jota sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio edellyttää. Maakuntaliitto esittää lisäksi, että erikoissairaanhoidon päivystystoimintaa ja sen edellyttämää erikoissairaanhoitoa koordinoisi Itä- ja Keski-Suomen erityisvastuualue (KYS-erva).

Sote-alueen perustamista valmistelemaan asetetaan työryhmä, jossa on halukkaiden kuntien ja sairaanhoitopiirien edustus. Työhön kutsutaan mukaan myös KYS-ervan, THL:n ja maakuntaliiton edustajat, ja työryhmän työn on oltava valmis vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja antavat hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska Etelä-Savon maakuntaliitosta, mervi.simoska(at)esavo.fi; puh. 044 770 0491, kaupunginjohtaja Kimmo Mikander Mikkelistä, kimmo.mikander(at)mikkeli.fi; puh. 044 794 2000 ja johtaja Matti Nupponen Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä, matti.nupponen(at)esshp.fi, puh. 044 351 2500.

[b]Yhteistyö tiivistyy ja laajenee[/b]

Etelä-Savon kuntarakenne muuttui vuodenvaihteessa merkittävästi, kun Ristiina, Suomenniemi ja Mikkeli yhdistyivät sekä Punkaharju ja Kerimäki liittyivät Savonlinnaan. Eteläsavolaisessa kuntarakenteessa ei ole valmisteilla vapaaehtoisia muutoksia, vaan nyt maakunnassa on tärkeintä keskittyä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen sekä niiden etujen hyödyntämiseen, joita uusi Mikkeli ja uusi Savonlinna voivat tuoda mukanaan.

Etelä-Savon kunta- ja palvelurakenteeseen vaikuttaa voimakkaasti se, että maakunta on harvaan, mutta kauttaaltaan asuttu. Se vaikeuttaa palvelujen järjestämistä ja lisää kustannuksia. Erityispiirteinä Etelä-Savossa ovat vesistöisyys ja saaristoisuus, mikä kasvattaa
välimatkoja ja vaikeuttaa liikkumista. Samalla sekin kohottaa palvelutuotannon kustannuksia ja vaikeuttaa niiden saavutettavuutta. Valtionosuuksilla ja verotulojen tasausjärjestelmällä on jatkossakin varmistettava, että palvelut ovat saatavilla myös Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuilla seuduilla.

Etelä-Savossa on yli 46 000 vapaa-ajan asuntoa. Suurin osa vapaa-ajan asuntojen omistajista tulee muualta Suomesta ja ulkomailta. Vapaa-ajan asunnoilla asutaan yhä pitempiä jaksoja (yli 80 vrk/v). Myös etätyö yleistyy. Vapaa-ajanasutus kasvattaa palvelujen kysyntää etenkin kesäisin ja muina lomakausina. Maakunnan palvelurakenteen on varauduttava vastaamaan myös tähän tarpeeseen.

Etelä-Savossa kunnat tekevät runsaasti yhteistyötä. On tärkeää, että kuntien välinen yhteistyö palvelutuotannossa on mahdollista jatkossakin. Liitosselvityksissä kuntayhteistyön tulisi olla tasavertainen vaihtoehto kuntaliitoksille.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja laatu sekä kustannusten nousun hillitseminen ovat kaikkein tärkeimmät asiat Etelä-Savon maakunnan ja sen asukkaiden tulevaisuudelle. Voimavarat on keskitettävä nyt tähän uudistustyöhön.

Lisätietoja maakuntajohtaja Matti Viialainen, matti.viialainen(at)esavo.fi, puh. 044 770 0515