blogi / 28.12.2015

Merja Kyllönen: Suomalainen joukkoliikenne on murrosvaiheessa

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

18.03.2013

Suomalainen joukkoliikenne on murrosvaiheessa. Harvaan asuttujen seutujen tyhjentyessä entisestään ovat myös bussivuorot harvenneet. Samaan aikaan erilaisten valtion maksamien asiointikyytien kustannukset kasvavat räjähdysmäisesti.

Erillinen muutos on vielä vuonna 2009 hyväksytyn joukkoliikennelain mukanaan tuomat muutokset. Joukkoliikennelain siirtymäajan sopimukset päättyvät lähivuosien aikana ja liikenne järjestetään uusin tavoin.

Kaiken myllerryksen keskellä on hyvä muistaa, että joukkoliikenteessä hallituksen keskeinen tavoite on edelleen kulkutapaosuuden ja matkustajamäärien kasvattaminen. Järjestelmä ei ole valmis, vaan siinä on parantamisen varaa.

Liikenneministerinä yksi prioriteeteistani on lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta luomalla siitä kaikille käyttäjäryhmille helppokäyttöinen ja yhtenäinen vaihtoehto oman auton käytölle. Monet käynnissä olevat hankkeet tukevat tätä tavoitetta.

Joukkoliikenteen asiakkaan näkökulmasta hyvin merkittävä hanke on yhteiskäyttöisen lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmän kehittäminen. Tarkoituksena on luoda järjestelmä, jossa kaikki joukkoliikenteen aikataulut ja reitit selviävät yhdestä paikasta ja sama lippu käy kaikissa kulkuvälineissä koko maassa. Lisäksi yhtenäistetään matkaketjuja, mikä lisää joukkoliikenteen käyttömukavuutta.

Myös joukkoliikenteen julkisen rahoituksen uudelleentarkastelu on tarpeen. Käynnissä on kaksi tähän liittyvää hanketta: selvitysmies Juhani Paajanen kartoittaa julkisin varoin tuettavien henkilökuljetusten yhdistämistä ja joukkoliikenteen rahoitustyöryhmä pohtii kuntien ja valtion välistä kustannustenjakoa ja rahoituksen uudelleen kohdistamista kokonaisuutena. Rahoitusratkaisuita pohdittaessa on kehitettävä kannustavaa järjestelmää, jossa kuntia ja liikenteenharjoittajia palkitaan edistyksellisestä ja rohkeasta panostuksesta joukkoliikenteeseen.

Pyrkimys on kokonaisvaltaiseen ajatteluun: tavoitteena on luoda saumatonta ja tehokasta joukkoliikennettä yli kunta- ja hallintorajojen.

Uuden joukkoliikennemaailman pelisäännöt ja mahdollisuudet ovat meille kaikille samat. Katsokaamme eteenpäin siis yhdessä, nyt.

Merja Kyllönen

Kommentoi

Teksti

  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.

Kuva CAPTCHA

Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.