Valmistuneet tutkimukset

Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimustoimintaa. Tavoitteena on näin tukea kuntien itsehallintoa ja parantaa niiden toimintamahdollisuuksia. Säätiön toiminta suuntautuu hankkeisiin, joiden merkityksen arvioimme kuntien tulevaisuuden kannalta kaikkein keskeisimmiksi.

Hae tutkimusta

20.06.2017

Vuorovaikutus Helsingin pormestariehdokkaiden Twitter-keskusteluissa kuntavaaleissa 2017

Rahoituksen saaja: Daniel Helander
Myönnetty rahoitus: 1 500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Demokratia
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
20.06.2017

Puolueiden rakenteet ja jäsenistön verkostot

Rahoituksen saaja: Ilkka Koiranen, Aki Koivula, Arttu Saarinen ja Pekka Räsänen
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Oppilaitos: Turun yliopisto
28.12.2015

Lasten oikeudet ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa

Rahoituksen saaja: Niina Mäntylä (julkisoikeus)
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Sivistystoimi
Oppilaitos: Vaasan yliopisto
28.12.2015

Kunta-Kymppi – Kriteerien ja mittareiden kehittäminen kaupunkivertailussa

Rahoituksen saaja: Aspectum Oy
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Liito-orava maankäytön suunnittelussa Tampereen kaupunkiseudulla

Rahoituksen saaja: Nina Nygren
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Kunnat verouudistuksen maksajina?

Rahoituksen saaja: Pasi Holm ja Janne Huovari
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Alaistaidot avaintekijä kuntajohtamisen ja työhyvinvoinnin edistämisessä

Rahoituksen saaja: Kaija Halonen
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
28.12.2015

Suomalaisen vaalirahoituksen perustutkimus

Rahoituksen saaja: VTT Tomi Venho
Tutkimuksen tyyppi: Post doc tutkija-apurahat
Tutkimuksen aihepiiri: Demokratia
28.12.2015

Sovittelu maankäyttö- ja ympäristöristiriidoissa

Rahoituksen saaja: Aalto yliopisto, yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, tutkimuspäällikkö Lasse Peltonen
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Elinkeinot ja aluekehitys
28.12.2015

Kunnallisveroprosentin määräytyminen

Rahoituksen saaja: Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkimuskoordinaattori Eero Lehto
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kuntien innovaatiojärjestelmää etsimässä

Rahoituksen saaja: Tampereen yliopisto, alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, professori Markku Sotarauta
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Kunnan päätöksenteon vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin

Rahoituksen saaja: Jarkko Heinonen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kavensiko valtio kriisikunta Lavian itsehallintoa? Kuka kantaa kriisikunnasta vastuun?

Rahoituksen saaja: Eija Heinola
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
28.12.2015

Kärpäspaperivaikutus Suomessa

Rahoituksen saaja: Mikko Mehtonen
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Järjestöt sosiaalisena työllistäjänä

Rahoituksen saaja: Anita Mattila
Tutkimuksen tyyppi: Post doc tutkija-apurahat
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
28.12.2015

Hoitoon pääsyn moniulotteisuus erikoissairaanhoidossa

Rahoituksen saaja: Maria Valtokari
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Johtamisen duaalimalli kuntien sosiaali- ja terveyspalvelussa – tutkimushanke

Rahoituksen saaja: Itä-Suomen Yliopisto
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto