14.12.2016

Ikääntyneiden henkilöiden fyysistä aktiivisuutta tukevat lähiympäristön piirteet

Rahoituksen saaja: Kirsi Keskinen
Myönnetty rahoitus: 10 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
28.12.2015

Haja-asutusalueiden kestävä hyvinvointi

Rahoituksen saaja: YTL Mari Kattilakoski
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
28.12.2015

Liito-orava maankäytön suunnittelussa Tampereen kaupunkiseudulla

Rahoituksen saaja: Nina Nygren
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
10.06.2015

Tila, liike ja turvallisuus. Päiväkodin pihan sisältö lapsen kehittymisen tukijana

Rahoituksen saaja: KK Soili Harju-Soini
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
10.06.2015

Symmetrinen kaupunki ja yhdyskuntasuunnittelu

Rahoituksen saaja: Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
16.12.2014

Julkisen rakennushankkeen ennakoiva tarveselvitys kuntapalveluiden tuottamisen muuttuvassa viitekehyksessä

Rahoituksen saaja: Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Oulun yliopisto