14.12.2016

Ikääntyneiden henkilöiden fyysistä aktiivisuutta tukevat lähiympäristön piirteet

Rahoituksen saaja: Kirsi Keskinen
Myönnetty rahoitus: 10 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
14.12.2016

Riskien tunnistaminen ja mittaus kuntajohtamisessa

Rahoituksen saaja: Jukka Pellinen/ Jyväskylän yliopisto
Myönnetty rahoitus: 30 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
28.12.2015

Kavensiko valtio kriisikunta Lavian itsehallintoa? Kuka kantaa kriisikunnasta vastuun?

Rahoituksen saaja: Eija Heinola
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
28.12.2015

Luottamuksen rakentuminen pakolaisten ja suomalaisten viranomaisten välille

Rahoituksen saaja: Kati Turtiainen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
28.12.2015

Yrittäjyys Suupohjan opiskelijanuorten ajattelussa

Rahoituksen saaja: Erkki Nevanperä
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Sivistystoimi
28.12.2015

Regional Economic Structures in Finland

Rahoituksen saaja: Timo Tohmo
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Yrittäjyyden muodot ja tehtävä ajan murroksissa

Rahoituksen saaja: Paula Kyrö
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
28.12.2015

Yrittäjyyskasvatuksen kolme diskurssia

Rahoituksen saaja: Liisa Remes
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Sivistystoimi
28.12.2015

Lastensuojelun alkuarvionnin vaikutukset vanhempien näkökulmasta

Rahoituksen saaja: YTM Johanna Hietamäki
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
13.02.2015

Henkilökohtainen budjetti – systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta

Rahoituksen saaja: Emilia Leinonen
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi