14.12.2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon maine

Rahoituksen saaja: Kaija Saranto/ Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 60 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
17.06.2016

Onnistu integraatiossa

Rahoituksen saaja: Johanna Lammintakanen/ Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 75 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
17.06.2016

Paikallinen itsehallinto valtion puristuksessa

Rahoituksen saaja: Tomi Voutilainen/ Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
28.12.2015

Haja-asutusalueiden kestävä hyvinvointi

Rahoituksen saaja: YTL Mari Kattilakoski
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
28.12.2015

Johtamisen duaalimalli kuntien sosiaali- ja terveyspalvelussa – tutkimushanke

Rahoituksen saaja: Itä-Suomen Yliopisto
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
11.06.2015

Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa. Etnografia kolmesta erilaisesta vanhustyön toimintaympäristöstä

Rahoituksen saaja: YTM Sointu Riekkinen-Tuovinen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
10.06.2015

Tila, liike ja turvallisuus. Päiväkodin pihan sisältö lapsen kehittymisen tukijana

Rahoituksen saaja: KK Soili Harju-Soini
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
10.06.2015

Murusia yhteiskunnan pohjalla – ruoka-avussa käyvien huono-osaisuus 2010-luvulla

Rahoituksen saaja: Maria Ohisalo
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto