Hae julkaisua

02.10.2017

Kunnat jälkeen soten

Kirjoittanut: Pekka Sauri
Julkaisu: 02.10.2017

Millainen on maakuntien tuleva itsehallinto? Kuinka suoraksi kansanvalta voi tulla? Mitä kunnat tulevaisuudessa tekevät? Miten kuntalaiset käyttävät avointa tietoa? Millaisia taitoja avoimien paikallisyhteisöjen johtaminen vaatii? Millä eväillä kaupungit ja kunnat menestyvät?

Pekka Sauri valottaa tässä Polemiassa ”Kunnat jälkeen soten” kuntien ja maakuntien tulevaisuutta.

Lataa julkaisu
29.09.2017

Lääkekaaoksen hallinta sote-muutoksessa -nykytila, haasteet ja ratkaisuehdotukset

Kirjoittanut: Suvi Hakoinen, Pirjo Laitinen-Parkkonen, Marja Airaksinen
Julkaisu: 29.09.2017

Lääkehoito on keskeinen osa potilaan hoitoa. Monet tahot osallistuvat sen toteutukseen, usein toisistaan tietämättä ja ilman sopimista työn- ja vastuunjaosta. Kokonaisvastuun puuttuessa syntyy hallitsematon tilanne, lääkekaaos, joka voi johtaa potilasvahinkoihin ja hallitsemattomiin lääkehoidon kustannuksiin. Lähes puolet kirjatuista hoitovirheistä tai läheltä piti -tilanteista liittyy lääkehoitoihin.

Tässä Helsingin yliopiston kliinisen farmasian ryhmän tutkimuksessa kuvataan lääkehoitoon liittyviä riskitekijöitä ja sitä, miten riskejä voitaisiin vähentää.

Lataa julkaisu
19.09.2017

Faktat poltiikassa

Kirjoittanut: Sakari Nieminen, Miira Raiskila, ja Matti Wiberg
Julkaisu:

Tutkimusaineisto luettavissa tästä.

Lataa julkaisu
12.09.2017

Sote- ja kuntarakenteen pitkä kujanjuoksu

Kirjoittanut: Auli Valli-Lintu
Julkaisu: 12.09.2017

Sote -uudistusta on väännetty tiiviisti yli kymmenen vuotta. Oli Paras –hanke, kuntauudistus, soten järjestämislaki ja lopulta sote-maakunta –uudistus. Kaikki puolueet ovat vuorollaan neljässä hallituskaudessa olleet työssä mukana.

Millaista on suurten uudistusten lainvalmistelu? Millainen rooli on lainkirjoittajilla? Entä poliitikoilla? Mitä uudistuksilla on tavoiteltu? Mitä on ne ovat edenneet? Mitkä ovat olleet akilleen kantapäät? Miten suuria yhteiskunnallisia uudistuksia pitäisi toteuttaa? Näitä kysymyksiä valottaa kaikissa em. prosesseissa lainvalmistelijana ollut hallitusneuvos Auli Valli-Lintu.

Lataa julkaisu
08.09.2017

Kumppanuudella kuntoon – kuntien ja järjestöjen yhteistyö iäkkäiden terveyden edistämisessä

Kirjoittanut: Sanna Laulainen, Helena Taskinen, Jere Rajaniemi, Erja Rappe, Päivi Topo ja Sari Rissanen
Julkaisu: 08.09.2017

Poikkisektorinen yhteistyö ja eri toimijoiden välinen kumppanuus ovat ikäihmisten liikuttamisen ehdoton edellytys kunnissa. Yhteistyöosaaminen ja kumppanuus korostuvat myös sote-uudistuksessa, jossa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tärkeä tehtävä on jäävä pääosin kuntien vastuulle.

75+ lisäkuluitta kuntoon -hankkeessa tutkittiin terveyspolitiikan käytännön toimeenpanoa keräämällä kyselyllä ja haastatteluilla tietoa ikäihmisten terveysliikunnan toteuttamisessa tehdystä poikkisektorisesta yhteistyöstä Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan osallistuneissa kunnissa.  Tutkimustulosten lisäksi raportti sisältää esimerkkikuvaukset onnistuneesta ja epäonnistuneesta yhteistyöstä kuntatasolla sekä poikkisektorisen yhteistyön tsekkauslistan kuntien ja maakuntien tarpeisiin.

Lataa julkaisu
01.09.2017

Kouluverkko muuttuu, entä kouluverkkosuunnittelu?

Kirjoittanut: Sami Tantarinmäki ja Anni Törhönen
Julkaisu: 01.09.2017

Hallintouudistus tietää kouluverkkosuunnittelulle etsikkoaikaa. Nyt jos koskaan on sopiva hetki siivota pöytää vanhoista malleista, lähteä luomaan tulevaisuuden sivistyskuntaa ja miettiä palvelukokonaisuutta laajasti.

Tämä tutkimus kokoaa ja kartoittaa suomalaisen kouluverkkosuunnittelun valtuustokaudella 2007–2017. Siinä arvioidaan kouluverkkosuunnittelussa tapahtunutta muutosta, huomataan miksi muutosta yhä kaivataan ja tarkennetaan sitä, mihin ensisijaisesti tulee keskittyä muutoksen aikaansaamiseksi. Jatkokeskusteluun tarjotaan näkemys kouluverkkosuunnittelun toimintatavaksi.

Tutkimus on tehty Turun yliopistossa.

Lataa julkaisu
28.08.2017

Valtuutettujen ilmapuntari 2017 - kunnat, maakunnat ja yhteistyö

Kirjoittanut: Antti Mykkänen
Julkaisu: 28.08.2017

Mikä on kuntien ja maakuntien tulevaisuus? Miten valtuutetut näkevät sote –uudistuksen? Miten se vaikuttaa omaan kuntaan? Mitkä ovat maakuntien tärkeimmät tehtävät? Miten kuntien ja maakuntien yhteistyö järjestetään? Tarvitaanko maakuntaveroa? Ketkä lähtevät ehdolle maakuntavaaleihin?

Kyselytutkimus kertoo keväällä 2017 valittujen kuntavaltuutettujen näkemyksistä ajankohtaisiin tulevaisuuden asioihin.

Lataa julkaisu
04.07.2017

Faktat ja politiikka

Kirjoittanut: Matti Wiberg (toim.)
Julkaisu: 04.07.2017

Perustuuko poliittinen päätöksenteko faktojen ja tieteellisen tiedon huomioimiseen? Miten määritellään valehtelu politiikassa? Mikä lasketaan valehteluksi ja mikä on muuten vain harhauttamista? Mitkä ovat faktantarkistuksen perusteet?

Kuinka paljon tosiasioilla on merkitystä poliittista maailmankuvaa hahmotettaessa? Tämä kirjoituskokoelma valottaa näitä kysymyksiä. Poliittisen pintakuohun alle poraudutaan perusteita myöden.

Lataa julkaisu
20.06.2017

Mitä on laadullinen kaupunkisuunnittelu?

Kirjoittanut: Ari Lehtinen ja Ilkka Pyy (toim.)
Julkaisu: 20.06.2017

Kunnat ovat siirtymävaiheessa. Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Korostuuko kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus? Tässä julkaisussa kerrotaan, mitä on laadullinen kaupunkisuunnittelu. Määrällisiin kasvutavoitteisiin sitoutuneen kaupunkikehittämisen tilalle tarjotaan suunnitteluajattelua ja -malleja, jotka kestävällä tavalla edistävät paikallista elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Julkaisussa Itä-Suomen yliopiston tutkijat kertovat, mitä on symmetrinen kaupunkisuunnittelu, miten liitostaajamaa kehitetään ja miten kaupunkiluonto voi toimia lääkkeenä ja luksuksena.

Lataa julkaisu
15.06.2017

Valtuutetun käsikirja 2017-2021

Kirjoittanut: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö
Julkaisu: 15.06.2017

Valtuutetun käsikirja 2017-2021 on tarkoitettu kaikille kaupunkien ja kuntien valtuutetuille sekä kunta-asioista kiinnostuneille ihmisille.
Kirja pureutuu valtuutetun rooliin ja tehtäviin. Ei ole kahta samanlaista valtuutettua. Jokainen voi kehittyä luottamustehtävässään. Miten?
Vuosikymmenen vaihteen ylittävä valtuuskausi tuo merkittäviä muutoksia suomalaiseen paikallis­ja aluehallintoon. Millaisia ovat tulevaisuuden kunnat? Miten ne toteuttavat uutta rooliaan?

Lataa julkaisu
Lataa lisää